homeProjectenSpooronderdoorgang RijswijkBuiten

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten (Deelgebied Parkrijk I voorziening)

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het project om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken.Wat betekent dit voor RijswijkBuiten

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Met het openen van de nieuwe onderdoorgang ontstaat een nieuwe, veilige verbinding tussen de twee woonwijken; Parkrijk en Pasgeld. Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Ook wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Een vide in het dak van de onderdoorgang zorgt voor daglichtinval, een tweede  vide wordt  in 2024 zichtbaar.

Naar verwachting is de onderdoorgang eind juli 2021 klaar voor gebruik. Dat is drie maanden later dan ProRail had voorzien en heeft te maken met een vertraging in het verkrijgen van een stuk grond. Vanaf dat moment wordt de onderdoorgang aangesloten op de aansluitende wegen naar de Laan van ’t Haantje en aan de andere kant richting de Kleiweg.

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment werkt ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Laan van ’t Haantje én aan de spoorverdubbeling in RijswijkBuiten. Op dit moment bouwt ProRail aan het laatste deel van de onderdoorgang, een deel van ongeveer 25 meter lang. Tegelijk wordt de hele onderdoorgang afgewerkt met gekleurde tegels, verlichting en asfalt. In maart 2021 is de gemeente Rijswijk gestart met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Laan van ’t Haantje. Deze weg wordt via de toekomstige spooronderdoorgang RijswijkBuiten verbonden met de Lange Kleiweg.

Voortgang bouw spooronderdoorgang RijswijkBuiten (mei 2021)

Overweg ’t Haantje

Op woensdag 14 april 2021 is overweg ’t Haantje definitief afgesloten. ProRail is diezelfde avond begonnen om de bodem naast bij de overweg te verstevigen en te verhogen. Dat is nodig omdat hier een van de twee nieuwe sporen komt te liggen. Omdat de brug over de Kerstanjewetering hoger wordt, ligt ook het spoor bij de overweg ongeveer een  halve meter hoger. In de volgende treinvrije periode tijdens Hemelvaart legt ProRail hier het nieuwe spoor aan. Tegelijkertijd saneert ProRail de overweg en de overweginstallatie. De slagbomen en alarmbellen zijn vanaf dat moment verleden tijd.

Werkzaamheden overweg ’t Haantje (april 2021)

Spoor

Vanaf 28 en 29 april 2021 bouwt ProRail het eerste nieuwe spoor aan de oostkant, vanaf het DSM-terrein tot net voorbij de nieuwe onderdoorgang. Daar sluit het nieuwe spoor weer aan op het oude spoor. Tijdens het hemelvaartweekend haalt ProRail het huidige spoor richting Den Haag weg. Direct na Hemelvaart rijdt de trein naar Den Haag over het eerste nieuwe spoor. De trein naar Rotterdam blijft voorlopig over het bestaande spoor rijden.

Spoorbrug over Kerstanjewetering

De oude spoorbrug bestond uit twee delen, voor ieder spoor een deel. Met de uitbreiding van de sporen wordt ook de spoorbrug vernieuwd met vier nieuwe brugdelen. De twee buitenste  brugdelen zijn in april 2020 geplaatst. Tijdens komende Hemelvaart wordt een van de oude delen van de brug weggehaald en vervangen door een nieuw brugdeel. Dit gebeurt met twee grote Kirow spoorkranen. Begin volgend jaar wordt het laatste deel geplaatst.  

Hemelvaart – vier dagen en nachten werken

Van donderdag 13 mei 00.01 uur tot maandag 17 mei 2021 07.00 uur is de vijfde treinvrije periode (TVP). Een periode waarin er geen treinen rijden en ProRail vier dagen achter elkaar, dag en nacht aan het werk is. Ook werkt ProRail we nog een nachten tussen 01.00 en 05.30u. Een overzicht van het nacht- en weekendwerk vindt u op de achterzijde van deze brief.

Gevolgen voor het treinverkeer

Door de werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Den Haag HS en Schiedam van donderdag 13 mei 2021 00.10 uur tot en met maandag 17 mei 05.15 uur. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Omleiding

Totdat de nieuwe onderdoorgang RijswijkBuiten helemaal klaar is, geldt nog de tijdelijke omleidingsroute. Het is dezelfde route die gold bij eerdere werkzaamheden. Auto’s worden omgeleid via Rijswijk en zijn ongeveer tien minuten langer onderweg. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft en zijn vijf tot tien minuten langer onderweg. Alle hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

Omleiding vanaf 14 april om 22.00 uur

Werkzaamheden Laan van ’t Haantje

De gemeente Rijswijk start in de week van 22 maart 2021 met de aanleg van de openbare ruimte in het verlengde van de spooronderdoorgang. Het betreft hierbij het weggedeelte vanaf de in aanbouw zijnde spooronderdoorgang tot aan de Lange Kleiweg, zie de afbeelding hieronder.

Impressie verbinding Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg via Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de afgelopen periode zijn de toekomstige rijbanen voorbelast. Deze voorbelasting wordt vanaf 15 maart 2021 verwijderd en afgevoerd naar deelgebied Parkrijk. Om voldoende ruimte te creëren voor de aanleg van de rijbanen en fietspaden is het noodzakelijk dat er in de week van 19 tot en met 23 april 2021 3 bomen worden gekapt. In de inrichtingsplannen van Parkrijk en Pasgeld worden er voldoende bomen aangeplant in het kader van de herplantplicht.

Vervolgens wordt vanaf medio april tot en met medio juli 2021 gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur, riolering en openbare verlichting. De funderingen van de twee toekomstige rijbanen en aanliggende fietspaden wordt aangelegd en geasfalteerd.

Tenslotte worden de wegmarkeringen aangebracht en de bebordingen geplaatst. De Laan van ’t Haantje wordt ingericht als een 50 km/uur weg. Omdat de Laan van ’t Haantje een aanrijroute is voor nood- en hulpdiensten worden er in eerste instantie geen snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd. Dit is voor nood- en hulpdiensten zeer onwenselijk aangezien snelheidsbeperkende maatregelen nadelige effecten hebben op de aanrijtijden. Na de opening van de spooronderdoorgang worden de snelheden op de Laan van ‘t Haantje door de gemeente gemonitord.

Volledige planning project

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail


Live meekijken

U kunt de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij RijswijkBuiten live volgen via de webcam van ProRail.


Meer informatie

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail s nachts of in het weekend in uw buurt werkt. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer ProRail bij u in de buurt aan het werk gaat. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vindt u meer informatie over dit project. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Laan van ’t Haantje kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.


IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

Onderstaande kaart geeft een impressie van de wijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en  kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (weg)werkzaamheden in deelgebied Parkrijk. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief