Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Op vrijdag 30 juli 2021 is de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten opengesteld. Auto’s, voetgangers en fietsers kunnen nu gebruik maken van een nieuwe veilige verbinding van en naar Pasgeld, Parkrijk en omgeving.

Betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten aan de Laan van ’t Haantje vervangt de gelijkvloerse spooroverweg aan ’t Haantje. Een spooronderdoorgang is in meerdere opzichten veiliger. Auto’s, voetgangers en fietsers kunnen straks gebruik maken van een ondergrondse oversteek en worden dus gescheiden van het treinverkeer. Bovendien draagt de spooronderdoorgang bij aan een verbeterde verkeersdoorstroming en daarmee aan de bereikbaarheid van de omgeving. Het is immers niet meer nodig om te wachten voor een gesloten overweg omdat er een trein langskomt. Bewoners van Sion, Parkrijk en Pasgeld kunnen straks via de nieuwe spooronderdoorgang gemakkelijker op de fiets of lopend naar winkelcentrum In de Bogaard, het Elsenburgerbos, hun sportvereniging of het Wilhelminapark.

Veilige verbinding

Ook in de spooronderdoorgang zijn extra maatregelen genomen om de ondergrondse verbinding tussen de twee woonwijken Parkrijk en Pasgeld zo veilig mogelijk te maken. Langzaam- en snelverkeer is van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad is aangelegd. Ook is gezorgd voor voldoende zicht én licht zodat ook de sociale veiligheid van de spooronderdoorgang vergroot. Zo is het voet- en fietspad zichtbaar vanaf de autoweg en is in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Een vide in het dak van de onderdoorgang zorgt voor daglichtinval, een tweede  vide wordt in 2024 zichtbaar.

Foto’s: Vincent Basler voor ProRail

PHS RIJSWIJK-ROTTERDAM

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail het spoor geschikt om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. ProRail werkt tot en met 2024 aan de spoorverdubbeling in Rijswijk en de nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering. Kijk voor meer informatie op www.prorail.nl/rijswijk.Werk aan het spoor langs RijswijkBuiten door ProRail

Naast de aanleg van Spooronderdoorgang RijswijkBuiten betekent dit voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen.

Spoorverdubbeling

De komende maanden werkt ProRail vooral ter hoogte van DSM aan betonnen constructies waar later het spoor over heen gaat. Ten noorden van de nieuwe onderdoorgang worden de relaiskasten verplaatst. Ook haalt ProRail daar een oud betonnen bovenleidingblok weg. Vanwege de grootte van dit blok moet het ter plekke in stukken gehakt worden en afgevoerd. Ter hoogte van het DSM-terrein worden damwanden aangebracht. Dit gebeurt drukkend, niet trillend, zodat er geluidsoverlast beperkt blijft. Aan de brug over de Kerstanjewetering plaatst ProRail een nieuw loopbordes. 

Planning

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail.


Meer informatie

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail s nachts of in het weekend in uw buurt werkt. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer ProRail bij u in de buurt aan het werk gaat. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vindt u meer informatie over dit project. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

RijswijkBuiten wordt in meerdere fasen gebouwd. In onderstaande kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u zien welke (toekomstige) projecten en voorzieningen er in de buurt van spooronderdoorgang RijswijkBuiten worden gebouwd, of zijn gerealiseerd. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Rijswijk adviseert iedereen die geïnteresseerd is in een woning in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan. Klik hier voor meer informatie.

De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (bouw)werkzaamheden in RijswijkBuiten.

Vragen? Neem contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten

Wilt u meer weten over RijswijkBuiten? Of hebt u vragen over de ontwikkeling van de wijk? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten.

gerelateerd nieuws

Scroll naar boven