homeProjectenSpooronderdoorgang RijswijkBuiten

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten (Parkrijk | voorziening | mobiliteit)

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het project om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken.Wat betekent dit voor RijswijkBuiten

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen. Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Met het openen van de nieuwe onderdoorgang ontstaat een nieuwe, veilige verbinding tussen de twee woonwijken; Parkrijk en Pasgeld. Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Ook wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Op termijn zorgen twee vides voor daglichtinval.

Eind juli 2021 is de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten klaar voor gebruik. Dat is drie maanden later dan ProRail had voorzien en heeft te maken met een vertraging in het verkrijgen van een stuk grond.

Voortgang werkzaamheden

Op dit moment werkt ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Laan van ’t Haantje én aan de spoorverdubbeling in RijswijkBuiten. In maart 2021 start de gemeente Rijswijk met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Laan van ’t Haantje. Deze weg wordt via de toekomstige spooronderdoorgang RijswijkBuiten verbonden met de Lange Kleiweg.

Werkzaamheden Laan van ’t Haantje

De gemeente Rijswijk start in de week van 22 maart 2021 met de aanleg van de openbare ruimte in het verlengde van de spooronderdoorgang. Het betreft hierbij het weggedeelte vanaf de in aanbouw zijnde spooronderdoorgang tot aan de Lange Kleiweg, zie de afbeelding hieronder.

Impressie verbinding Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg via Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de afgelopen periode zijn de toekomstige rijbanen voorbelast. Deze voorbelasting wordt vanaf 15 maart 2021 verwijderd en afgevoerd naar deelgebied Parkrijk. Om voldoende ruimte te creëren voor de aanleg van de rijbanen en fietspaden is het noodzakelijk dat er in de week van 19 tot en met 23 april 2021 3 bomen worden gekapt. In de inrichtingsplannen van Parkrijk en Pasgeld worden er voldoende bomen aangeplant in het kader van de herplantplicht.

Vervolgens wordt vanaf medio april tot en met medio juli 2021 gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur, riolering en openbare verlichting. De funderingen van de twee toekomstige rijbanen en aanliggende fietspaden wordt aangelegd en geasfalteerd.

Tenslotte worden de wegmarkeringen aangebracht en de bebordingen geplaatst. De Laan van ’t Haantje wordt ingericht als een 50 km/uur weg. Omdat de Laan van ’t Haantje een aanrijroute is voor nood- en hulpdiensten worden er in eerste instantie geen snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd. Dit is voor nood- en hulpdiensten zeer onwenselijk aangezien snelheidsbeperkende maatregelen nadelige effecten hebben op de aanrijtijden. Na de opening van de spooronderdoorgang worden de snelheden op de Laan van ‘t Haantje door de gemeente gemonitord.

Werkzaamheden spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Vanaf nu bouwt ProRail de laatste moot van de onderdoorgang: een deel van ongeveer 25 meter breed. Daarna wordt de hele onderdoorgang afgewerkt met gekleurde tegels, verlichting en asfalt.

Vanaf februari 2021 werkt Strukton aan de bouw van het laatste tunneldeel. Dat betekent damwanden intrillen, funderingspalen maken, de tunnelvloer en -wanden bouwen. Om ruimte te maken voor een nieuwe spoorsloot worden parallel aan het spoor richting Den Haag een coniferenhaag en bomen gekapt.

Bij de overweg vinden graafwerkzaamheden plaats in de nacht van 31 maart op 1 april en in de nacht van 7 op 8 april tussen 00.00-05.00 uur. Nadat de overweg is afgesloten wordt de spoorbaan onder de overweg verstevigd. Dit gebeurt ook in twee nachten: van 14 op 15 april en van 21 op 22 april tussen 00.00-05.00 uur. Vanaf eind april wordt het nieuwe meest oostelijke spoor richting Den Haag aangelegd.

Op het DSM-terrein, tussen het Agnetapark in Delft en de Kerstanjewetering, worden damwanden ingetrild naast het spoor. Dit kan alleen in de nachten gebeuren als er geen trein rijdt. Tussen 22 maart en 15 april wordt er van woensdag op donderdag, en van donderdag op vrijdag gewerkt. 

Van donderdag 13 mei 00.01 uur tot maandag 17 mei 07.00 uur is de vijfde treinvrije periode (TVP). Een periode waarin er geen treinen rijden en we vier dagen achter elkaar, dag en nacht aan het werk zijn. Dan plaatsen we het volgende deel van de spoorbrug over de Kerstanjewetering. Na de TVP zal de trein naar Den Haag over het eerste nieuwe spoor gaan rijden. De trein naar Delft blijft voorlopig over het bestaande spoor rijden.

De bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens via de Lange Kleiweg of de Laan van ’t Haantje. Dit zorgt mogelijk tijdelijk voor extra verkeersdrukte in uw buurt. Bouwmaterialen voor het DSM-terrein worden aan- en afgevoerd via de nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering die nu nog niet in gebruik is. Verkeersregelaars bij ’t Haantje begeleiden de transporten.

Afsluiten overweg ’t Haantje

Op woensdag 14 april 2021 om 22.00 uur sluit ProRail de overweg ’t Haantje definitief. Vanaf dat moment is ’t Haantje niet langer een doorgaande weg, maar een weg voor bestemmingsverkeer. De overweg wordt afgesloten met hekken, doorgaand verkeer wordt omgeleid. De overweginstallatie blijft nog tot 14 mei 2021 in werking. U zult dus de slagbomen nog op en neer zien gaan en de alarmbellen horen. Dit is omdat het voor ProRail technisch niet mogelijk is om voor zo’n korte tijd de beveiliging om te bouwen.

Omleiding

Tussen april en juli 2021 is de huidige overweg afgesloten en de nieuwe onderdoorgang nog niet klaar. In die periode geldt een tijdelijke omleidingsroute die wordt aangegeven met borden. Het is dezelfde route die gold bij eerdere werkzaamheden. Auto’s worden omgeleid via Rijswijk en zijn ongeveer tien minuten langer onderweg. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft en zijn vijf tot tien minuten langer onderweg. Alle hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

Omleiding vanaf 14 april om 22.00 uur

Volledige planning project

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail


Live meekijken

U kunt de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij RijswijkBuiten live volgen via de webcam van ProRail.


Meer informatie

Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vindt u meer informatie over dit project. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Laan van ’t Haantje kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.


IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

Onderstaande kaart geeft een impressie van de wijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en  kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (weg)werkzaamheden in deelgebied Parkrijk. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.


Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief