homeProjectenSpooronderdoorgang RijswijkBuiten

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten (Deelgebied Parkrijk I voorziening)

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het project om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken.Wat betekent dit voor RijswijkBuiten

Voor Rijswijk betekent dit een uitbreiding van twee naar vier sporen. De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een brug die geschikt is voor vier sporen.

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten in gebruik op 30 juli 2021

Bovendien wordt er een spooronderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van de Laan van ’t Haantje. Op vrijdag 30 juli 2021 om 16.00 uur gaat de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten open. Vanaf dat moment kunnen auto’s, voetgangers en fietsers gebruik maken van een nieuwe, veilige ondergrondse verbinding van én naar Parkrijk, Pasgeld en omgeving. Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Ook wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Een vide in het dak van de onderdoorgang zorgt voor daglichtinval, een tweede  vide wordt  in 2024 zichtbaar.

Voortgang werkzaamheden

De spooronderdoorgang is bijna klaar. De laatste tunnelmoot van 25 meter is aangelegd en wordt nu afgewerkt met tegels en verlichting. Eind juli zijn die werkzaamheden klaar. Intussen is de gemeente Rijswijk gestart met de aanleg van de aansluitende weg van de Laan van ’t Haantje, via de onderdoorgang naar de Lange Kleiweg. Zodra de aansluiting klaar is en de verlichting aangesloten, gaat de onderdoorgang open voor verkeer. Een feestelijke opening volgt na de zomervakantie.

Voortgang bouw spooronderdoorgang RijswijkBuiten (mei 2021)

Overweg ’t Haantje

Op woensdag 14 april 2021 is overweg ’t Haantje definitief afgesloten. ProRail is diezelfde avond begonnen om de bodem naast bij de overweg te verstevigen en te verhogen. Dat is nodig omdat hier een van de twee nieuwe sporen komt te liggen. Omdat de brug over de Kerstanjewetering hoger wordt, ligt ook het spoor bij de overweg ongeveer een  halve meter hoger. In de volgende treinvrije periode tijdens Hemelvaart legt ProRail hier het nieuwe spoor aan. Tegelijkertijd saneert ProRail de overweg en de overweginstallatie. De slagbomen en alarmbellen zijn vanaf dat moment verleden tijd.

Werkzaamheden overweg ’t Haantje (april 2021)

Spoorverdubbeling

De komende maanden werkt ProRail vooral ter hoogte van DSM aan betonnen constructies waar later het spoor over heen gaat. Ten noorden van de nieuwe onderdoorgang worden de relaiskasten verplaatst. Ook haalt ProRail daar een oud betonnen bovenleidingblok weg. Vanwege de grootte van dit blok moet het ter plekke in stukken gehakt worden en afgevoerd. Ter hoogte van het DSM-terrein worden damwanden aangebracht. Dit gebeurt drukkend, niet trillend, zodat er geluidsoverlast beperkt blijft. Aan de brug over de Kerstanjewetering plaatst ProRail een nieuw loopbordes. 

Omleiding

Tot de openstelling van spooronderdoorgang RijswijkBuiten op 30 juli 16.00 uur geldt nog de tijdelijke omleidingsroute. Het is dezelfde route die gold bij eerdere werkzaamheden. Auto’s worden omgeleid via Rijswijk en zijn ongeveer tien minuten langer onderweg. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft en zijn vijf tot tien minuten langer onderweg. Alle hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

Omleiding vanaf 14 april om 22.00 uur

Werkzaamheden Laan van ’t Haantje

De gemeente Rijswijk is in de week van 22 maart 2021 gestart met de aanleg van de openbare ruimte in het verlengde van de spooronderdoorgang. Het betreft hierbij het weggedeelte vanaf de in aanbouw zijnde spooronderdoorgang tot aan de Lange Kleiweg, zie de afbeelding hieronder.

Impressie verbinding Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg via Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Vanaf medio april tot en met medio juli 2021 gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur, riolering en openbare verlichting. De funderingen van de twee toekomstige rijbanen en aanliggende fietspaden wordt aangelegd en geasfalteerd.

Tenslotte worden de wegmarkeringen aangebracht en de bebordingen geplaatst. De Laan van ’t Haantje wordt ingericht als een 50 km/uur weg. Omdat de Laan van ’t Haantje een aanrijroute is voor nood- en hulpdiensten worden er in eerste instantie geen snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd. Dit is voor nood- en hulpdiensten zeer onwenselijk aangezien snelheidsbeperkende maatregelen nadelige effecten hebben op de aanrijtijden. Na de opening van de spooronderdoorgang worden de snelheden op de Laan van ‘t Haantje door de gemeente gemonitord.

Volledige planning project

De volledige planning van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam kunt u vinden op de website van ProRail


Live meekijken

U kunt de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij RijswijkBuiten live volgen via de webcam van ProRail.


Meer informatie

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail s nachts of in het weekend in uw buurt werkt. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer ProRail bij u in de buurt aan het werk gaat. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden. Op www.prorail.nl/rijswijk-rotterdam vindt u meer informatie over dit project. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€0,90 eurocent per minuut).

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Laan van ’t Haantje kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.


IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

Onderstaande kaart geeft een impressie van de wijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet definitief, en  kan (tijdelijk) wijzigen. Voor een overzicht van alle bouwwegen en langlopende wegafsluitingen die op dit moment bekend zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina met actuele (bouw)werkzaamheden in RijswijkBuiten. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.


Gerelateerd nieuws

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten in gebruik op vrijdag 30 juli 2021 

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten in gebruik op vrijdag 30 juli 2021

23 juli 2021

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het… lees verder

Lange Kleiweg op 22 en 23 juli 2021 afgesloten i.v.m. werkzaamheden 

Lange Kleiweg op 22 en 23 juli 2021 afgesloten i.v.m. werkzaamheden

13 juli 2021

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het… lees verder

Bouw spooronderdoorgang RijswijkBuiten vordert gestaag 

Bouw spooronderdoorgang RijswijkBuiten vordert gestaag

30 juni 2021

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het… lees verder

Sluiting historische overweg ’t Haantje - blik op het verleden en de toekomst 

Sluiting historische overweg ’t Haantje - blik op het verleden en de toekomst

14 april 2021

In de zomer van 2019 is ProRail samen met Strukton gestart met de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam, het… lees verder

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief