homeDuurzaamDeelmobiliteit Parkrijk

Deelmobiliteit Parkrijk

Deelmobiliteit Parkrijk

RijswijkBuiten is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid. Alle woningen en het openbare gebied zijn ingericht op de toekomst. In het nieuw te realiseren deel van Parkrijk brengen we de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten nog een stap verder, en wordt geïnvesteerd in door de bewoners van Parkrijk te gebruiken duurzame deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s en – fietsen. Deze slimme vormen van deelmobiliteit dragen bij aan de leefbaarheid van Parkrijk.

Slim omgaan met mobiliteit in Parkrijk

Parkrijk wordt een zeer kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten. Kenmerkend is dat langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, meer ruimte krijgt ten opzichte van de auto. Zo wordt door de wijk een autoluwe voetgangers- en fietszone aangelegd, die de west- en oostzijde van Parkrijk via de parkzone met elkaar verbindt.

Onderdeel hiervan is de schoolroute die van oost naar west loopt en er voor zorgt dat kinderen zo veilig en speels mogelijk naar school kunnen lopen of fietsen. Op deze schoolroute komen de kinderen diverse speelaanleidingen, speeltoestellen en groenvoorzieningen tegen. Op dit moment worden de plannen voor de schoolroute verder uitgewerkt, ook de (toekomstig) bewoners van Parkrijk worden hierbij betrokken.

Dat auto’s minder ruimte krijgen betekent ook dat er in het nieuw te realiseren deel van Parkrijk minder parkeerplaatsen dan gebruikelijk zijn. Hier is het uitgangspunt om één parkeerplek per woning aan te leggen en 0,3 voor bezoekersparkeren. Een andere kijk op mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Deelmobiliteit in Parkrijk

Om te voorzien in de mobiliteitsbehoeftes van toekomstig bewoners, zet de gemeente Rijswijk samen met de ontwikkelende partijen in op het stimuleren van deelmobiliteit. Het doel is het realiseren van een optimale inzet van deelmobiliteit als alternatief voor persoonlijke parkeerruimte.  Deelmobiliteit draagt bij aan de besparing op milieu en energieverbruik en zorgt ervoor dat er een wijk ontstaat waar het goed wonen is.

Hely Hubs

Op een aantal centrale plekken in de wijk worden op loopafstand van de woningen mobiliteitspunten, zogenaamde Hely Hubs, van deelvervoerder Hely gerealiseerd. Op deze verzamelpunten zijn een aantal deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt.

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van de deelmobiliteit registreert u zich als gebruiker bij deelvervoerder Hely. Op basis van uw mobiliteitsbehoefte kunt u kiezen voor een betaald of onbetaald abonnement. Vervolgens kunt u eenvoudig via de app of de website van Hely een deelauto of – fiets reserveren. Zodra uw rit begint opent u het door u gekozen voertuig door middel van de Hely app. Na afloop van uw rit brengt u het voertuig terug naar de Hely Hub. U betaalt maandelijks voor uw ritten via automatische incasso. Op basis van uw mobiliteitsbehoefte kunt u kiezen voor een betaald of onbetaald abonnement.

De eerste Hely Hub

De eerste Hely Hub wordt (bij wijze van proef) gerealiseerd in de Parelgraslaan, ter hoogte van nieuwbouwproject De Buitenparel. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging en de nabijheid van een ontsluitingsweg om de wijk snel te verlaten. Zo verminderen we het aantal verkeersbewegingen in de wijk.

Op de Hely Hub aan de Parelgraslaan worden 2 deelauto’s, 4 elektrische fietsen (in een overdekte fietsenberging) en 1 bakfiets geplaatst, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het proefmobiliteitspunt naar verwachting in maart 2021 gerealiseerd, waarna de Hely Hub in gebruik wordt genomen.

Deze proef is bedoeld om de (toekomstige) bewoners van Parkrijk kennis te laten maken met deelmobiliteit en te leren van de ervaringen die binnen de proef worden opgedaan. Het mobiliteitspunt aan de Parelgraslaan blijft naar verwachting in elk geval 2 jaar staan op deze locatie. Via een evaluatie onder omwonenden en gebruikers wordt bekeken of het mobiliteitspunt op deze locatie ook in de toekomst behouden blijft.

Toekomstige Hely Hubs

Met de groei van Parkrijk als nieuwbouwwijk, groeit ook het aantal Hely Hubs.

In het nieuw te bouwen deel van Parkrijk zijn bovendien nog 7 Hely Hubs voorzien. Deze toekomstige Hely Hubs worden gefaseerd aangelegd ten tijde van de oplevering van de nabijgelegen woningbouwprojecten.

Vragen

Meer informatie over deelmobiliteit en Hely vindt u op www.hely.com. Voor vragen en opmerkingen die te maken hebben met deelmobiliteit in Parkrijk, kunt u contact opnemen met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail rijswijkbuiten@rijswijk.nl of telefoonnummer 070 – 326 1975.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief