Erfpacht

In RijswijkBuiten is door de gemeente Rijswijk de mogelijkheid gecreëerd om bij het kopen van uw woning de grond niet direct te kopen, maar als het ware te ‘huren’ van de gemeente. U krijgt in dat geval de grond in erfpacht, waarvoor u een erfpachtcanon betaalt. Groot voordeel is, dat dit net als de hypotheekrente aftrekbaar is! En u behoudt het recht om in een later stadium de grond alsnog te ‘kopen’ (verkrijgen van eigendom).

Wat houdt erfpacht nu precies in? Dat leggen wij u graag uit!

De keuze is aan u!
Bij het kopen van de woning heeft u dus de keuze! Of u koopt de woning inclusief de grond, waardoor u direct ook zelf eigenaar van de grond bent. Of u koopt de woning waarbij de grond door de gemeente in erfpacht aan u wordt uitgegeven. In dat geval blijft de grond eigendom van de gemeente en betaalt u een erfpachtcanon voor de grond.

Eigendom van de grond
De erfpachtovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Maar u behoudt als ‘erfpachter’ altijd en op ieder willekeurig moment het recht om de grond te ‘kopen’ (verkrijgen van bloot eigendom).

Het juridisch eigendom blijft gedurende de erfpachtovereenkomst bij de gemeente. Als erfpachter krijgt u wel de grond geleverd en bent u net als bij het kopen van de grond zelf verantwoordelijk voor de grond en het gebruik hiervan. Op grond van de geldende erfpachtsvoorwaarden heeft u als koper van de woning het eerste recht op het kopen van de grond (verkrijgen van bloot eigendom).

De hoogte van de erfpachtcanon
De grond wordt door de gemeente Rijswijk in erfpacht uitgegeven op basis van de grondprijs inclusief BTW. Over deze grondwaarde wordt de erfpachtcanon berekend. Om de erfpachtcanon te kunnen berekenen stelt de gemeente maandelijks het canonpercentage vast. Het actuele canonpercentage kunt u opvragen bij de makelaar of het informatiecentrum RijswijkBuiten.

Dit percentage geldt vervolgens voor een periode van 10 jaar. Voor uw erfpachtovereenkomst is het canonpercentage van toepassing dat geldt op het moment van het indienen van de aanvraag bij de gemeente. Zowel de erfpachtcanon als de waarde van de grond staat voor 10 jaar vast! Groot voordeel is, dat net als de hypotheekrente ook de erfpachtcanon fiscaal aftrekbaar is!

Na 10 jaar wordt de grondwaarde opnieuw vastgesteld (taxatie), alsmede het canonpercentage. Zowel de waarde van de grond als de erfpachtcanon wordt op dat moment wederom voor een periode van 10 jaar vastgesteld.

De erfpachtcanon wordt door de gemeente Rijswijk op 30 juni en 31 december achteraf bij u in rekening gebracht (2x per jaar).

Erfpacht en financiering

Bij een hypotheekaanvraag wordt de maximaal te verkrijgen hypotheek berekend op basis van uw jaarinkomen. Bij erfpacht behoeft de grondprijs niet direct betaald te worden en dus ook niet te worden gefinancierd. De hoogte van de hypotheek is bij erfpacht dus lager, immers u heeft geen hypotheek nodig voor grond bij de aankoop van de woning.

Voor de bepaling van uw jaarinkomen worden bepaalde vaste lasten, zo ook de erfpachtcanon, in mindering gebracht. Op basis van dit zogenaamde toetsinkomen wordt berekend hoeveel u maximaal kunt lenen.

Erfpacht en NHG
Het kan voorkomen dat bij de aankoop van de woning inclusief erfpacht binnen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt. In dat geval kunt u ook gebruik maken van de rentekorting van NHG. Deze rentekorting geldt echter alleen over de hypotheek die u afsluit over de aankoop van uw woning en niet over de erfpachtcanon! De erfpachtovereenkomst maakt namelijk geen onderdeel uit van uw hypotheek.

‘Kopen’ van de grond (verkrijgen eigendom)
Zoals eerder vermeld behoudt u als ‘erfpachter’ altijd en op ieder willekeurig moment het recht om de grond te ‘kopen’ (verkrijgen van bloot eigendom). De ‘koopsom’ van de grond is gelijk aan de waarde van de grond. Deze wordt per 10 jaar vastgesteld, zodat u tevoren weet wat de koopsom van de grond bedraagt.

Verkopen van uw woning
Wilt u op enig moment uw woning met erfpacht verkopen? Dit is geen probleem. U of de nieuwe eigenaar kunnen op dat moment de grond ‘kopen’ (verkrijgen bloot eigendom) of de erfpachtovereenkomst over laten gaan aan de koper van uw huis.

Vragen?

Voor vragen over de hoogte van uw erfpachtcanon kunt u contact opnemen met Informatiecentrum RijswijkBuiten via rijswijkbuiten@rijswijk.nl. Indien u vragen heeft over het kopen van de erfpachtgrond, kunt u contact opnemen met de gemeente Rijswijk via stadhuis@rijswijk.nl of via telefoonnummer 14 070.

 

 

Disclaimer:
Aan de inhoud van deze publicatie en van de berichtgevingen op de website wordt zo groot mogelijk zorgvuldigheid in acht genomen. Om de leesbaarheid te vergroten worden alle onderwerpen zo algemeen mogelijk toegelicht. Aan de tekstuele weergave van de toelichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll naar top