Erfpacht

In RijswijkBuiten is het mogelijk om bij het kopen van uw woning de grond niet direct te kopen, maar als het ware te ‘huren’ van de gemeente Rijswijk. U krijgt in dat geval de grond in erfpacht, waarvoor u een zogenaamd erfpachtcanon betaalt. De erfpachtovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Groot voordeel is dat het erfpachtcanon, net als de hypotheekrente, aftrekbaar is. En u behoudt het recht om in een later stadium de grond alsnog te ‘kopen’.

Wat houdt erfpacht in? 

De keuze is aan u
Bij het kopen van uw woning maakt u zelf een keuze: of u koopt de woning inclusief de grond, waardoor u direct ook zelf eigenaar van de grond bent. Of u koopt de woning waarbij de grond door de gemeente Rijswijk in erfpacht aan u wordt uitgegeven. In dat geval blijft de grond eigendom van de gemeente en betaalt u een erfpachtcanon voor de grond.

Eigendom van de grond
De erfpachtovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Maar u behoudt als ‘erfpachter’ altijd en op elk moment het (eerste) recht om de grond te kopen. Dit heet het verkrijgen van bloot eigendom. Het juridisch eigendom ligt gedurende de erfpachtovereenkomst bij de gemeente Rijswijk. Als erfpachter krijgt u wel de grond geleverd en bent u net als bij het kopen van de grond zelf verantwoordelijk voor de grond en het gebruik hiervan. 

De hoogte van de erfpachtcanon
De grond wordt door de gemeente Rijswijk in erfpacht uitgegeven op basis van de grondprijs inclusief btw. Over deze grondwaarde wordt de erfpachtcanon berekend. Om de erfpachtcanon te kunnen berekenen stelt de gemeente Rijswijk maandelijks het canonpercentage vast. Het actuele canonpercentage kunt u opvragen bij de makelaar of Informatiecentrum RijswijkBuiten.

Voor uw erfpachtovereenkomst is het canonpercentage van toepassing dat geldt op het moment van het indienen van de aanvraag bij de gemeente. Zowel de erfpachtcanon als de waarde van de grond staat voor 20 jaar vast. Na 20 jaar worden de grondwaarde en het erfpachtcanonpercentage opnieuw vastgesteld (taxatie). Zowel de waarde van de grond als de erfpachtcanon wordt op dat moment wederom voor een periode van 20 jaar vastgesteld. De erfpachtcanon wordt door de gemeente Rijswijk op 30 juni en 31 december achteraf bij u in rekening gebracht (2 keer per jaar).

Erfpacht en financiering

Bij een hypotheekaanvraag wordt de maximaal te verkrijgen hypotheek berekend op basis van uw jaarinkomen. Bij erfpacht behoeft de grondprijs niet direct betaald te worden en dus ook niet te worden gefinancierd. De hoogte van de hypotheek is bij erfpacht dus lager, immers u heeft geen hypotheek nodig voor grond bij de aankoop van de woning. Voor de bepaling van uw jaarinkomen worden bepaalde vaste lasten, zo ook de erfpachtcanon, in mindering gebracht. Op basis van dit zogenaamde toetsinkomen wordt berekend hoeveel u maximaal kunt lenen. In de bijlage hieronder leest u twee voorbeeldberekeningen voor erfpacht.

Erfpacht en NHG
Het kan voorkomen dat bij de aankoop van de woning inclusief erfpacht binnen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt. In dat geval kunt u ook gebruik maken van de rentekorting van NHG. Deze rentekorting geldt echter alleen over de hypotheek die u afsluit over de aankoop van uw woning en niet over de erfpachtcanon. De erfpachtovereenkomst maakt namelijk geen onderdeel uit van uw hypotheek.

Kopen van de grond 
Als ‘erfpachter’ heeft u altijd en op elk moment het recht om de grond te kopen. De koopsom van de grond is gelijk aan de waarde van de grond. Deze wordt per 20 jaar vastgesteld, zodat u tevoren weet wat de koopsom van de grond bedraagt.

Verkopen van uw woning
Wilt u op enig moment uw woning met erfpacht verkopen? Dit is geen probleem. U of de nieuwe eigenaar kunnen op dat moment de grond kopen of de erfpachtovereenkomst over laten gaan aan de koper van uw huis.

Vragen?

Heeft u vragen over de hoogte van uw erfpachtcanon? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl. Heeft u vragen over het kopen van de erfpachtgrond? Neem dan contact op met de gemeente Rijswijk. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070.

Disclaimer:
Aan de inhoud van deze publicatie en van de berichtgevingen op de website wordt zo groot mogelijk zorgvuldigheid in acht genomen. Om de leesbaarheid te vergroten worden alle onderwerpen zo algemeen mogelijk toegelicht. Aan de tekstuele weergave van de toelichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll naar boven