homeContactMelding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

Rijswijk schoon, heel en veilig houden, dat doen we samen. Valt u iets op in de buitenruimte? Dit kan gaan om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal, losliggende stoeptegel of verstopte afvoer, maar bijvoorbeeld ook om een onveilig speeltoestel. U kunt eenvoudig een melding openbare ruimte melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. De gemeente gaat daarna aan de slag om uw melding op te lossen.

Een melding openbare ruimte kunt u doen via:

 1. Via de Mijn gemeente app: De MijnGemeente app kunt u downloaden in de App Store en Google Play Store. Na installatie voert u eenmalig uw persoonlijke gegevens in. Bovendien is het ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Met uw smartphone geeft u de locatie en een omschrijving van de melding met een paar simpele handelingen door. Bovendien kunt u een foto meesturen en de locatie van de melding via uw telefoon doorgeven. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de voortgang, ontvangt u een e-mail zodra de status van uw melding wijzigt. 
 2. Via het webformulier melding openbare ruimte op www.rijswijk.nl: U vult het webformulier in en geeft de locatie en een omschrijving van de melding door.  Bovendien kunt u een foto meesturen. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de voortgang, ontvangt u een e-mail zodra de status van uw melding wijzigt.
 3. Via het Klantcontact centrum van de gemeente Rijswijk: via telefoonnummer 14 070

Voor meer informatie over een melding openbare ruimte verwijzen wij u naar het Meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk.


Spoed melding

Buiten kantooruren of in het weekend is de piketdienst van de gemeente Rijswijk ingeschakeld voor dringende klachten over werkzaamheden of calamiteiten in de openbare ruimte. De piketdienst is bereikbaar onder nummer: 06-53653202. Buiten de kantooruren en in het weekend bellen is alleen bedoeld voor zeer dringende zaken die direct een oplossing behoeven. 


Wij ontvangen met enige regelmaat vragen en/of meldingen over de woonomgeving met een algemene strekking. Deze vragen, met bijbehorende antwoorden, kunt u vinden in onderstaand overzicht.

 • Aanleg openbaar groen: Het aanbrengen van openbaar groen vindt zoveel mogelijk plaats in het plantseizoen, in de periode november t/m eind april.
 • Beukenhaagjes: Bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten is veel aandacht besteed aan het groene karakter van het openbare gebied. Onderdeel van het groen in de wijk is de groene erfafscheiding, die u in iedere voortuin terugvindt in de vorm van beukenhagen. Voor vragen over beukenhagen verwijzen wij u graag naar de ontwikkelaar.
 • Bewonerscommissie: Het is prettig om in de wijk een gezamenlijk aanspreekpunt te hebben die de belangen van  uw buurt behartigt. In RijswijkBuiten zijn twee bewonerscommissies actief: bewonerscommissie Sion in deelgebied Sion en bewonerscommissie Parkrijk in deelgebied Parkrijk. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
 • Buurtpreventie: RijswijkBuiten heeft op dit moment nog geen buurtpreventieteam. Wel hebben enkele bewoners uit de wijk eerder aangegeven hierin interesse te hebben. Een buurtpreventieteam moet minimaal uit 5 personen bestaan om op te kunnen starten. Als gemeente zien wij uiteraard graag een grotere groep, omdat in de praktijk is gebleken dat niet iedereen elke week enkele uren beschikbaar is. Bent u geïnteresseerd in buurtpreventie en wilt u deelnemen aan het buurtpreventieteam van RijswijkBuiten? Geef u dan snel op via https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/veiligheid/buurtpreventie/aanmelden.
 • Erfpacht: In RijswijkBuiten is door de gemeente Rijswijk de mogelijkheid gecreëerd om bij het kopen van uw woning de grond niet direct te kopen, maar als het ware te huren van de gemeente. U krijgt in dat geval de grond in erfpacht, waarvoor u een erfpachtcanon betaalt. Bovendien behoudt het recht om in een later stadium de grond alsnog te kopen. Voor vragen over de hoogte van uw erfpachtcanon kunt u contact opnemen met Informatiecentrum RijswijkBuiten via rijswijkbuiten@rijswijk.nl. Indien u vragen heeft over het kopen van de erfpachtgrond, kunt u contact opnemen met de gemeente Rijswijk via stadhuis@rijswijk.nl of via telefoonnummer 14 070. Meer informatie over erfpacht in RijswijkBuiten kunt u vinden op www.rijswijkbuiten.nl/erfpacht.
 • Gladheidsbestrijding: Bij gladheid wordt er gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden horen daarbij. Ook bruggen en viaducten krijgen speciale aandacht, omdat die sneller opvriezen. De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in Rijswijkbuiten.
 • Openbaar vervoer: RijswijkBuiten is een wijk in aanbouw. Zodra een nieuwbouwwijk gereed is, kan pas verder worden gesproken over het openbaar vervoer Op dit moment kunt u onder andere gebruik maken van buslijn 51 vanaf de Prinses Beatrixlaan, en tram 17 en de bus die stopt in Hoekpolder in Rijswijk. De actuele dienstregeling kunt u raadplegen op de website van de HTM. 
 • Opslag bouw-en tuinmateriaal in de openbare ruimte: Met enige regelmaat komen er meldingen binnen over het opslaan van bouw-en tuinmaterialen in de openbare ruimte. Het is niet toegestaan om in het openbaar gebied, zowel in de groenvakken als op de verharding, bouwmaterialen en andere goederen op te slaan. Dit kan schade veroorzaken aan reeds aangelegde groen en verharding. Tevens wordt de uitvoering van de inrichting van het openbare gebied belemmerd. De afdeling handhaving zal hier dan ook op toe zien en waar nodig optreden.
 • Opstelplaats mini-containers: Voor het plaatsen van de mini-containers zijn opstelplaatsen ingericht. Op diverse plekken in zowel Sion als Parkrijk, worden de mini-containers helaas niet geplaatst op de daarvoor aangegeven opstelplaatsen. In Sion zijn inmiddels op alle opstalplaatsen verkeersborden geplaatst, Parkrijk volgt zo spoedig mogelijk. Een plattegrond met alle aangewezen opstelplaatsen in Sion kunt u vinden op de website van RijswijkBuiten. Wij willen u verzoeken om voor het aanbieden van uw afval de aangewezen opstelplaatsen te gebruiken.
 • Storing rioolgemaal: In Sion aan de Jasmijn is een nieuw, groter, rioolgemaal gebouwd. Helaas komt het voor dat er materialen, zoals kledingstukken en schoonmaak attributen, in het riool terecht komen die daar niet thuis horen. Hierdoor raakt de pomp verstopt en ontstaat er een storing. Wij verzoeken u alert te zijn op het voorkomen hiervan.
 • Vergunning: Voor vragen over vergunningen verwijzen u graag naar het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Via de vergunningcheck kunt u eenvoudig toetsen of een vergunning of melding noodzakelijk is.
 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief