Duurzame waterberging en-afvoer

In RijswijkBuiten kent water ook een historische waarde vanuit de historische buitenplaats. Daarom is bij de ontwikkeling van de wijk ook de capaciteit om water te bergen vanaf aanvang meegenomen. Het klimaat verandert, RijswijkBuiten is hierop voorbereid. Met een uitgekiend water- en bodemsysteem voorkomen we wateroverlast en tevens uitdroging van de grond. In RijswijkBuiten komen bestaande en nieuwe oplossingen voor waterberging samen. Kenmerkend voor Sion is het water dat direct is aangesloten op de omringende watergangen van de Vliet en de Zweth. U kunt dan met uw bootje vanuit uw buurt naar Delft of Midden-Delfland varen. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl/varen.

Bovengrondse waterafvoer

Normaliter wordt regenwater via het riool afgevoerd, waardoor het meteen uit het zicht verdwijnt. In Parkrijk wordt (overwegend) bovengrondse waterafvoer toegepast. Het regenwater van de daken stroomt via de regenpijp naar beneden en wordt door een zogenaamde waterbrievenbus op de straat gespuwd. Vanaf daar stroomt het boven de grond af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de nog speciaal in te richten openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater vertraagd worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Foto’s: bovengrondse waterafvoer in een straat (links) en een waterbrievenbus (rechts)
Scroll naar top