Varen in Sion


Kenmerkend voor deelgebied Sion is het water dat direct is aangesloten op de omringende watergangen van de Vliet en de Zweth. U kunt met uw bootje vanuit uw buurt naar Delft of Midden-Delfland varen.

Spelregels op het water

Zelf kunt u een bijdrage leveren aan het veilig varen en het beperken van overlast door een aantal spelregels in acht te nemen wanneer u met uw boot het water op gaat. Wij vragen daarom graag  uw aandacht voor de regels die gelden op het water:

  • Houdt u aan de maximum snelheid van 6 km/u. Dit is voor de veiligheid van uzelf en het andere vaarverkeer en om schade aan de natuur en eigendommen van anderen te voorkomen.
  • Houd altijd rekening met de omwonenden en het waterleven: gooi geen afval van boord en beperk het geluid (schreeuwen en muziek).
  • Vaar altijd rechts (stuurboord).
  • De schipper blijft nuchter.
  • Houd rekening met waternatuur. Ziet u veel waterplanten beperk dan uw snelheid en veroorzaak geen onnodige golfslag. Zo voorkomt u schade aan kwetsbare waterplanten en spaart u de waternatuur.
  • Er kan handhavend worden opgetreden wanneer vaarregels niet worden gevolgd en/of het varen leidt tot gevaarlijke situaties of overlast.

Aanmeren

Er gelden regels voor waar u wel en niet met uw boot mag aanmeren. Deze regels zijn vastgelegd in het ligplaatsenbeleid van de gemeente Rijswijk. Kijk op www.rijswijk.nl voor meer informatie.

Scroll naar boven