homeNieuwsActuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Actuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Actuele (bouw)werkzaamheden Parkrijk

Parkrijk is een nieuwbouwwijk in aanbouw, de komende jaren staat er nogal wat te gebeuren. Inmiddels zijn op diverse bouwlocaties voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en is ook de bouw van een aantal projecten gestart. Op deze pagina leest u een actueel overzicht van de voortgang van alle bouwwerkzaamheden in de wijk. Onderstaande bouwwerkzaamheden worden met zorg voor de omgeving uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Werkzaamheden Ockenburger Tientweg

De bouwwerkzaamheden van de woningen in project De Wilgen naderen de opleveringsdatum. Binnenkort starten de zogenaamde woonrijp werkzaamheden. Dit betekent het aanleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van de definitieve bestrating voor de nieuwe woningen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd, waarbij steeds een ander gedeelte van de weg wordt afgesloten. Hierdoor is de impact op bereikbaarheid van de omgeving zo klein mogelijk.

Fase 1

Vanaf woensdag 28 april 2021 wordt de Ockenburger Tientweg tussen huisnummer 22 en Parelgraslaan nummer 53 gedurende 6 weken afgesloten voor autoverkeer. Gedurende 6 weken vinden er diverse werkzaamheden plaats waaronder het aanleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van de definitieve bestrating voor de nieuwe woningen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het voetpad aan de kant van de bestaande woningen van de Ockenburger Tientweg bereikbaar. Autoverkeer wordt omgeleid middels bebording via de Beemdgrasstraat.

Fase 2

Op maandag 24 mei 2021 wordt het tweede deel van de Ockenburger Tientweg tussen huisnummer 12 en de Parelgraslaan nummer 53 gedurende 6 weken afgesloten voor autoverkeer inclusief de voorzijde van de woningen aan de Oyevaerswey 29 t/m 37. Gedurende 6 weken worden soortgelijke werkzaamheden als in fase 1 uitgevoerd waaronder aanleg van kabels en leidingen en definitieve bestrating voor de op te leveren woningen. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden blijft het voetpad aan de kant van de bestaande woningen aan de Ockenburger Tientweg bereikbaar. Tijdens deze fase worden de woningen aan de Oyevaerswey 29 t/m 37 bereikbaar gehouden door middel van loopschotten.

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met bovenstaande faseringen en op de aangegeven startdata geen gebruik te maken van de parkeervakken ter plaatse en rekening te houden met tijdelijke gewijzigde bereikbaarheid. Ook willen wij u vragen om uw eigendommen (zoals scooters en fietsen) tijdens de werkzaamheden op uw eigen terrein te zetten.

Vragen:

Neem dan contact op met de uitvoeringstelefoon CMD via telefoonnummer 06 – 3332 54 45 (werkdagen tussen 9:00u en 17:00u) of stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@cmdcw.nl.

Bouwwerkzaamheden

In deze digitale kaart vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in Parkrijk. De projecten die zijn opgenomen in de kaart, zijn op dit moment in aanbouw en/of de (voorbereidende) werkzaamheden hiervoor worden binnenkort gestart. Voor de actuele projecten is de verwachte planning en fasering opgenomen.

Bovendien leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen heeft over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl, wij helpen u graag verder.

Bouwweg Parkrijk

Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden van het Wilhelminapark een bouwweg aangelegd. Het bouwverkeer voor de realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte in Parkrijk verloopt voor het overgrote deel via deze bouwweg en de Prinses Beatrixlaan. Helaas kan het incidenteel voorkomen dat een transport niet plaats kan vinden via de bouwweg, maar in plaats daarvan via de Laan van ’t Haantje wordt uitgevoerd. Zo maakt bouwverkeer van De Comphaan, de Linden en ProRail gebruik van de Laan van ’t Haantje, ’t Haantje of de Lange Kleiweg. Uiteraard wordt al het bouwverkeer over de Laan van ’t Haantje met extra zorg voor de omgeving uitgevoerd.


Klachten, vragen, meldingen of suggesties

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.Afhankelijk van de aard van uw melding, kunt u bij vragen, klachten, suggesties of andere meldingen contact opnemen met programmabureau RijswijkBuiten en de gemeente Rijswijk:

  1. Melding openbare ruimte: Valt u iets op in de buitenruimte? Dit kan gaan om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, maar bijvoorbeeld ook om een onveilige situatie. Dan kunt u eenvoudig een melding openbare ruimte melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. De gemeente gaat daarna aan de slag om uw melding op te lossen. Een melding openbare ruimte kunt u doen via de Mijn Gemeente app (te downloaden via de App Store en de Google Play Store), het webformulier Meldpunt openbare ruimte op www.rijswijk.nl of via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. Meer informatie leest u op onze website: www.rijswijkbuiten.nl/bewoners/melding-openbare-ruimte
  1. Bouwwerkzaamheden: Op deze pagina leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen hebt over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl, of in geval van spoed via telefoonnummer 070 – 326 1975. Wij helpen u graag verder.
  1. Leefbaarheid van de wijk: Hebt u vragen en/of ideeën om de leefbaarheid van uw buurt te verbeteren? Neem dan contact op met Chanelle Llobera, gebiedsregisseur RijswijkBuiten via cllobera@rijswijk.nl. Afhankelijk van uw vraag, vervult de gebiedsregisseur de rol van vraagbaak, wegwijzer, doorverwijzer of meedenker. Bovendien heeft de gebiedsregisseur regelmatig contact met Bewonerscommissie Parkrijk.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Graag benadrukken wij dat de verwachte planning en fasering slechts indicatief is, en onder voorbehoud van voortgang en/of wijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief