Lange Kleiweg op 22 en 23 juli 2021 afgesloten i.v.m. werkzaamheden

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juli 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de Lange Kleiweg. Dit betreft de aanleg van verkeersdrempels én de aanleg van de nieuwe aansluiting van de Laan van ’t Haantje op de Lange Kleiweg. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Lange Kleiweg ter hoogte van de aansluiting van het verlengde van de Laan van ’t Haantje afgesloten voor auto – en fietsverkeer.

De werkzaamheden

Ter voorkoming dat de Lange Kleiweg tweemaal afgesloten dient te worden, worden onderstaande werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd.

Aanleg verkeersdrempels Lange Kleiweg

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden op de Lange Kleiweg ter hoogte van de aansluiting van de Laan van ’t Haantje op de Lange Kleiweg twee verkeersdrempels aangelegd. Door de aanleg van de verkeersdrempels wordt de oversteekbaarheid van de Lange Kleiweg voor fietsers en voetgangers verbeterd. De locatie van deze verkeersdrempels vindt u in afbeelding 1 (oranje markering).

Aanleg nieuwe aansluiting Laan van ’t Haantje op de Lange Kleiweg

Op dit moment werkt ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Laan van ’t Haantje én aan de spoorverdubbeling in RijswijkBuiten. In maart 2021 is de gemeente Rijswijk gestart met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Laan van ’t Haantje. Deze weg wordt via de toekomstige spooronderdoorgang RijswijkBuiten verbonden met de Lange Kleiweg. Op donderdag 22 juli en vrijdag 23 juli 2021 legt Dura Vermeer de toekomstige aansluiting met de Lange Kleiweg aan (zie gele markering in afbeelding 1). Deze aansluiting wordt pas opengesteld op het moment dat de nieuwe spooronderdoorgang wordt geopend, naar verwachting in de zomervakantie. Zodra de openingsdatum bekend is, informeren wij u hierover via www.rijswijkbuiten.nl.

Afbeelding 1: locaties werkzaamheden Lange Kleiweg: aanleg aansluiting Laan van ‘t Haantje (geel) en aanleg verkeersdrempels (oranje).

Omleidingsroute

Vanwege de werkzaamheden is de Lange Kleiweg tussen de verlengde Laan van ‘t Haantje en de Plaspoelpolder tussen donderdag 22 juli 2021 7:00 uur en vrijdag 23 juli 2021 18.00 uur afgesloten. Tijdens deze werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Ter plaatse is de omleidingsroute aangegeven met gele borden. Houd rekening met extra reistijd.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie

Op www.rijswijkbuiten.nl/spooronderdoorgangRijswijkBuiten en www.prorail.nl/rijswijk leest u meer informatie over werkzaamheden rondom de spooronderdoorgang. Voor vragen of opmerkingen over dit bericht kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.

Scroll naar boven