homeBewonersAfval

Afval

Afval

Het Nieuwe Inzamelen

In RijswijkBuiten is ‘Het Nieuwe Inzamelen’ van toepassing. Uw groente-, fruit- en tuinafval, oude kranten en plastic verpakkingen en drinkpakken zijn eigenlijk geen afval, maar grondstoffen die nog een keer gebruikt kunnen worden. Met ‘Het Nieuwe Inzamelen’ willen wij het voor u makkelijker maken om uw afval te scheiden.

Eengezinswoningen

 • Restafval: ondergrondse container
 • PMD (Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen): minicontainer (bruin)
 • GFT (Groente, Fruit en Tuinafval): minicontainer (groen)
 • Papier: minicontainer (blauw)

In de nabijheid van uw woning vindt u verzamelpunten voor de minicontainers. Deze zijn zodanig gesitueerd dat zij vanaf de gezamenlijke parkeerterreinen snel bereikbaar zijn. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de containers in de achtertuinen worden bewaard.

 • Per inzamellocatie zijn er twee parkeerplaatsen gereserveerd. Deze moeten vrij worden gehouden op de dag dat de containers worden geleegd. De locaties worden aangeduid met een bord. Alle (toekomstige) opstelplaatsen kunt u raadplegen via de kaart op deze pagina.
 • Zorg ervoor dat er geen vuilnis naast de containers staat en haal de containers indien mogelijk direct na het legen weer op. Alleen op deze manier houden we de wijk schoon en  leefbaar.
 • Wanneer u welke container buiten dient te plaatsen is aangegeven op de digitale huisvuilkalender van Avalex

Appartementen:

Voor de appartementen gaat het om meerdere afvalsoorten:

 • Restafval: ondergrondse container
 • PMD (Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen): ondergrondse container
 • GFT (Groente, Fruit en Tuinafval): ondergrondse container
 • Papier: ondergrondse container

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in ontwikkeling. het kan daardoor voorkomen dat nog niet iedere straat op ‘Het Nieuwe Inzamelen’ is ingericht. 

Update juli 2020: Ondergrondse afvalcontainers Sion

Het blijk dat in Sion extra ondergrondse afvalcontainers nodig zijn. De ondergrondse containers komen op logische, goed bereikbare plekken in de wijk. Alle locaties voldoen aan de criteria die vast zijn gelegd in de afvalstoffenverordening.  Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een ontwerp-aanwijsbesluit genomen voor de volgende locaties:

 • Laan van Sion ter hoogte van nr.217 (restafval),
 • Metelerkampstraat in het groenvak ter hoogte van nr. 259 (restafval),
 • Pastoor Verburchweg in het eerste parkeervak ter hoogte van Van der Maarel (restafval),
 • Anna van Hogendorpstraat in de groenstrook tegenover nr.6 (restafval, PMD, GFT, OPK, Glas en Textiel),
 • Jasmijn op de kop van de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 55 (restafval).

Omwonenden van de voorgenomen locaties hebben een bewonersbrief ontvangen op het huisadres.

Dit ontwerp-aanwijsbesluit staat op donderdag 23 juli in Rijswijk Regelrecht, de gemeentelijke berichtenrubriek in Groot Rijswijk. Op die datum begint ook de zienswijzeprocedure. Dat wil zeggen dat belanghebbenden in deze periode een bezwaar kunnen indienen bij de gemeente. Deze procedure duurt normaal zes weken. Vanwege de zomervakantie verlengen we de zienswijzeprocedure met drie weken naar negen weken. Belanghebbenden hebben dus tot 24 september de tijd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Planning voor het plaatsen van de container
Na het nemen van het definitieve aanwijzingsbesluit, verwachten wij de container in oktober 2020 te plaatsen. Omwonenden ontvangen bericht van Avalex zodra de container geplaatst wordt. Avalex verstrekt ook de pas waarmee u de container kunt openen.

Meer informatie
Eind september 2020 informeert Avalex omwonenden over de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainer, het gebruik van de afvalpas en het gebruiken van de grijze afvalbak voor plastic. Omwonenden ontvangen hiervoor een brief op het huisadres.

Op www.avalex.nl vindt u meer informatie en tips hoe u afval zo goed mogelijk kan scheiden. Ook vindt u daar antwoorden op veel gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij, stuur dan een e-mail met uw vraag naar stadshuis@rijswijk.nl of bel tijdens kantoortijden met 14 070.

Avalex pas

De Avalex-pas geeft toegang tot de milieustraat. De ondergrondse containers voor restafval en GFT worden op termijn afgesloten. Dan kunt u alleen nog toegang krijgen tot deze containers door middel van de Avalex-pas.


Grofvuil

Grofvuil is alles wat niet in uw container past en niet voor kringloop in aanmerking komt. U kunt hierbij denken aan grof huishoudelijk afval, kapotte meubels, een fietswrak of elektrische apparaten zoals een televisie of computer. Grofvuil kunt u brengen naar de afvalbrengstations van Avalex (Den Haag: Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD of Delft: Voltaweg 11, 2627 BD). Vergeet hierbij uw Avalexpas niet. Alle bewoners van een nieuwbouwwoning ontvangen automatisch een pas van Avalex. Tevens is het mogelijk om deze zelf via de website van Avalex aan te vragen.

Bent u niet in de gelegenheid om grofvuil weg te brengen, dan kunt u het ook laten ophalen. Het is niet toegestaan grofvuil buiten te zetten zonder afspraak. Het maken van een afspraak gaat online via: de website van Avalex.


Tuingrond

Indien u van plan bent uw tuin voor een deel af te (laten) graven dient u zelf zorg te dragen voor het afvoeren van de overtollige grond. Er is geen gronddepot waar u deze grond kwijt kunt.


Riool

In RijswijkBuiten met enige regelmaat te maken met storingen die zijn veroorzaakt door voorwerpen en stoffen die niet in het riool thuishoren. Die kunnen veel schade veroorzaken, zoals verstoppingen bij u thuis, vastgelopen pompen en verstopte roosters. Bovendien zijn sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Wij vinden een schoon en goedwerkend riool belangrijk. In een schoon riool stroomt het water goed weg en is de kans op overlast door verstoppingen zo klein mogelijk. Door het riool alleen te gebruiken waarvoor het is bedoeld, kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan een goed werkend riool, het verminderen van de reparatiewerkzaamheden en daarmee het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke belastingen (rioolheffing en verontreinigingsheffing). In de folder, die u kunt downloaden op deze pagina, kunt u meer informatie vinden over welke zaken wel en niet in het riool thuishoren.


Afvalscheidingswijzer

Benieuwd hoe u uw afval kunt recyclen? Milieu Centraal heeft een afvalscheidingswijzer ontwikkeld die via een zoekwoord een advies geeft over hoe een product het beste kan worden weggegooid. De afvalscheidingswijzer kunt u vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl, en is ook te downloaden als app in de App Store en Google Play Store.


Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het nieuwe inzamelbeleid, de ophaallocaties of de dagen/tijden dat het afval wordt opgehaald kunt u terecht bij Avalex. Avalex is bereikbaar op 0900-0507 of via www.avalex.nl.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief