Bestemmingsplan RijswijkBuiten

Het bestemmingsplan voor RijswijkBuiten (bestemmingsplan Sion – ’t Haantje) is het toetsingskader voor het gebruik (de bestemming) en bouwmogelijkheden (bouwregels) binnen het plangebied RijswijkBuiten. Het bestemmingsplan (en de daarop volgende herzieningen) zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst aan het bestemmingsplan. U kunt het geldende bestemmingsplan voor RijswijkBuiten (bestemmingsplan ‘Sion- ’t Haantje) digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt een bestemmingsplan inzien bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis. Voor het inzien van een bestemmingsplan vragen wij u een afspraak te maken via de website van de gemeente Rijswijk.

Wij adviseren iedereen die geïnteresseerd is om een woning te kopen in RijswijkBuiten goed kennis te nemen van het bestemmingsplan.

Scroll naar boven