Spooronderdoorgang RijswijkBuiten geopend

Op vrijdag 30 juli 2021 is de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten opengesteld. De nieuwe onderdoorgang vervangt de gelijkvloerse spooroverweg aan ’t Haantje, die eerder dit jaar werd gesloten. Auto’s, voetgangers en fietsers kunnen nu gebruik maken van een nieuwe veilige verbinding van en naar Pasgeld, Parkrijk en Sion (onderdeel van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten). Daarnaast zorgt de spooronderdoorgang voor een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de omgeving. De nieuwe onderdoorgang wordt eind september officieel geopend.

Impuls voor (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid

De bouw van spooronderdoorgang RijswijkBuiten is in november 2019 gestart en is onderdeel van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. Het project is van groot belang voor de toekomst van het treinverkeer in de Randstad, omdat het meer treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam mogelijk maakt

Rijswijk is een groeiende stad in een groeiende regio. Dat betekent ook een toename van verkeer en vervoer in en rondom Rijswijk. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar te houden is het belangrijk om te investeren in het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en dus de leefbaarheid van Rijswijk. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: ‘Al deze aspecten komen samen in de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten. De realisatie betekent een verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van Rijswijk. Zowel te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.’

De nieuwe spooronderdoorgang ligt middenin de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten en is dus erg belangrijk voor bewoners van RijswijkBuiten en omgeving. ‘De onderdoorgang zorgt namelijk voor een makkelijkere en een veiligere verbinding tussen het de duurzame nieuwbouwwijk en de rest van Rijswijk. Zo worden diverse voorzieningen in de wijk en omgeving, zoals het Wilhelminapark, de supermarkt in woon-winkelcomplex de Koploper, sportpark Elsenburg, station Rijswijk en winkelcentrum In de Bogaard voor de bewoners beter bereikbaar’, aldus Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten).

Tijdelijke omleiding fietsers en voetgangers Laan van ’t Haantje

In de nabijheid van spooronderdoorgang RijswijkBuiten wordt momenteel hard gebouwd aan deelgebied Parkrijk. In verband met de tijdelijke aanvoer van bouwmaterieel via de Laan van ’t Haantje worden fietsers en voetgangers van én naar spooronderdoorgang RijswijkBuiten na openstelling van de tunnel tot naar verwachting eind oktober 2021 omgeleid via de Keizersmantelstraat in Parkrijk. Het fiets- en voetpad aan de Laan van ’t Haantje wordt na afronding van de bouwwerkzaamheden nabij de Laan van ’t Haantje, naar verwachting in oktober 2021, aangelegd. Ter plekke is de omleidingsroute met gele borden aangegeven. Kijk voor meer informatie over de tijdelijke omleiding op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden.

PHS Rijswijk-Rotterdam

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail het spoor geschikt om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. Helga Cuijpers, regiodirecteur ProRail: ‘Tussen Rijswijk en Delft Campus gaan we van twee naar vier sporen. De weg kruist hierdoor meer sporen en straks rijden er ook nog eens meer treinen. Deze nieuwe onderdoorgang was dus nodig als veilig alternatief voor de overweg die er eerst lag.’  

ProRail werkt tot en met 2024 aan de spoorverdubbeling in Rijswijk en de nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering. Kijk voor meer informatie op www.prorail.nl/rijswijk.

Scroll naar boven