homeRijswijkBuitenParkrijk

Parkrijk

Parkrijk

Het tweede deelgebied waarmee we in RijswijkBuiten aan de slag gaan is Parkrijk (voorheen ’t Haantje). We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. De lange lanen met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park. Het Wilhelminapark is een prachtig gebied met maar liefst 150 hectare groen, waar de natuur in alle facetten samenkomt. In het park kunt u heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen en genieten van het zeer gevarieerd landschap. Voor kinderen is een speeltuin aanwezig en bij warm weer is het zelfs mogelijk om een duik te nemen in de zwemvijver!


Voor ieder wat wils

In Parkrijk treft u straks een grote diversiteit aan woningen aan. Zo is er altijd een woning te vinden die past bij uw woonwensen. In de plannen zijn appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen opgenomen, zowel koop als huur. Ook aan woningen voor senioren en doelgroepen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen is gedacht. Hierdoor wordt Parkrijk een wijk waar je levensloopbestendig kunt wonen.

Ook aan voorzieningen is gedacht. In Parkrijk wordt o.a. een supermarkt, een gezondheidscentrum en een school met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd. Ruimte voor bedrijven is er via de verbinding die gelegd wordt met het kleinschalige bedrijventerrein aan de zuidkant van de wijk.


Duurzaamheid

Bouwen aan een moderne en duurzame woonwijk voor de 21 eeuw!

In RijswijkBuiten gebeurt dat! RijswijkBuiten is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid. Alle woningen zijn zonder gasaansluiting gebouwd en hebben een hoge energieprestatie, geheel  in lijn met toekomstige duurzaamheidsnormen. Ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid. Bovendien wordt ingezet op duurzame mobiliteit. Het thema mobiliteit is landelijk enorm in beweging. Items als bereikbaarheid (dichtslibben wegennet), luchtkwaliteit, efficiënt ruimtegebruik, woon- en leefklimaat, maar zeker ook verkeersveiligheid liggen hieraan ten grondslag.

Mede vanwege de nabijheid van bestaande treinstations in Delft en Rijswijk en het beter benutten andere bestaande openbaar vervoer lijnen, ligt de nadruk in het gebied op deelmobiliteit, het verbeteren van de bereikbaarheid per (elektrische) fiets en het verder optimaliseren van het openbaar vervoer. Met deze alternatieven binnen handbereik kan particulier autobezit (verder) afnemen en zijn er minder parkeerplaatsen nodig en gewenst. Op de middellange termijn is het mogelijk dat het autobezit nog verder afneemt als het lightrailstation RijswijkBuiten (na 2030) daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Parkeren en deelmobiliteit

Parkrijk wordt een kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten en goede langzaam verkeersverbindingen. Bij de ontwikkeling en uitwerking van bouwplannen wordt rekening gehouden met een parkeernorm van 1,3. Altijd één parkeerplaats per woning en 0,3 parkeerplaats voor bezoekers parkeren.

Op basis van kengetallen en aanwezigheidspercentages (CROW) wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen maximaal nodig zijn. Deze parkeerplaatsen hoeven niet allemaal in de straat van de woning te liggen, maar zijn ook te vinden in de directe omgeving daarvan. Vanzelfsprekend wordt ook rekening gehouden met parkeerplaatsen die nodig zijn voor de geplande voorzieningen, zoals een supermarkt, basisschool, kinderopvang en gezondheidscentrum. Bewoners, bezoekers en personeel  kunnen ook gebruik maken van deze parkeerplaatsen (dubbelgebruik). Uitgangspunt blijft wel dat er ingezet wordt op 1 auto per woning. Om de mobiliteitsbehoefte veilig te stellen worden in Parkrijk circa 45 extra parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen komen op een aantal verzamel opstelpunten in de wijk (zogenaamde mobiliteitspunten) op loopafstand van de woningen. Op deze verzamelpunten zijn een aantal deelauto’s beschikbaar, die door alle bewoners kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden er plannen uitgewerkt om deze ambitie te realiseren.

Mobiliteitspunten

Een mobiliteitspunt is een herkenbare locatie in de wijk met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden en andere voorzieningen. Bij deze mobiliteitspunten staan deelauto’s die  de nieuwe bewoners van Parkrijk exclusief kunnen gebruiken. Afhankelijk van de locatie en de wensen uit de buurt kunnen daar op termijn bijkomende functies worden aangeboden worden: zoals deelfietsen en elektrische laadpalen. Een mobiliteitspunt is dus als het ware een spreekwoordelijk vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis.


Klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte

Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot een toename van extreme regenbuien, lokale overstromingen en langdurige perioden met hoge temperaturen en droogte. Een slim ontwerp voor water en groen in de openbare ruimte maakt Parkrijk klimaatadaptief en voorbereid op de toekomst.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.


Op de hoogte blijven

Wij verwijzen u graag naar de projectpagina’s op onze website. Dit geeft u alvast een beeld van de wijk en het type woningen dat u in Parkrijk kunt verwachten.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief