In alle rust groenstedelijk wonen in Parkrijk

We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark met maar liefst 150 hectare groen vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. De lange lanen met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park. In het park kunt u heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen en genieten van het zeer gevarieerd landschap. Voor kinderen is een speeltuin aanwezig en bij warm weer is het zelfs mogelijk om een duik te nemen in de zwemvijver!

Veelzijdige woonbuurt

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan een duurzame en inclusieve woonwijk waar het goed wonen is voor iedereen. Parkrijk is een veelzijdige woonbuurt met diverse woningtypes zoals eengezinswoningen, appartementen en studio’s. Zowel voor (jonge) gezinnen, senioren en andere inwoners met bijzondere woonwensen en/of zorgbehoeften zoals senioren, woongroep Our House en woongroep De Blauwe Parel.

Voorzieningen

Ook aan tal van voorzieningen is gedacht. In deelgebied Parkrijk zijn inmiddels twee basisscholen gevestigd: één basisschool in een tijdelijke locatie en één basisschool in combinatie met een kinderopvang en gymzaal in de nieuwbouw van (Integraal Kindcentrum) IKC Parkrijk. De bouw van een winkelcomplex met een supermarkt en dagwinkels is in volle gang, dat wordt verwachting in 2023 opgeleverd. In juni 2022 is de bouw gestart voor de nieuwbouw gezondheidscentrum in Parkrijk, dat is waarschijnlijk eind 2023 klaar. Tenslotte is er aan de zuidkant van Parkrijk een kleinschalig bedrijventerrein te vinden.

Reeds opgeleverde woningen in Parkrijk (Foto’s: Remie Kranendonk, 2022).

Duurzaam wonen in Parkrijk

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan de duurzaamste wijk van Nederland. Naast energiezuinige woningen, voorzieningen en een groene en waterrijke inrichting van de openbare ruimte is, betekent dit voor Parkrijk ook dat er bewust wordt omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit.

Slim omgaan met mobiliteit

Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en deelauto’s en (deel)fietsen. Daarom is hier bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk vanaf het begin rekening gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, per woning wordt er in de buurt 1,3 parkeerplaatsen aangelegd (waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren). Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten. Zo wordt door de wijk een autoluwe voetgangers- en fietszone aangelegd, die de west- en oostzijde van Parkrijk via de parkzone met elkaar verbindt. Onderdeel hiervan is de schoolroute met speeltoestellen die er voor zorgt dat kinderen zo veilig en speels mogelijk naar school kunnen lopen of fietsen.

Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen die straks op 8 tot 11 centrale plekken in de wijk te vinden zijn op zogenaamde Hely Hubs (deelmobiliteitspunten). Op www.rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit leest u meer informatie over deelmobiliteit. Bovendien wordt het openbaar vervoer van én naar RijswijkBuiten in de toekomst uitgebreid, waardoor de bereikbaarheid van de wijk via het openbaar vervoer verbetert.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Projecten in Parkrijk

Voor een actueel overzicht van alle projecten verwijzen wij u graag naar de projectenpagina van RijswijkBuiten. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in RijswijkBuiten? Meld u aan voor de RijswijkBuiten nieuwsbrief.

Reeds opgeleverde woningen in Parkrijk (Foto’s: Remie Kranendonk, 2022).
Scroll naar top