homeRijswijkBuitenParkrijk

Parkrijk

Parkrijk

Het tweede deelgebied waarmee we in RijswijkBuiten aan de slag gaan is Parkrijk (voorheen ’t Haantje). We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. De lange lanen met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park. Het Wilhelminapark is een prachtig gebied met maar liefst 150 hectare groen, waar de natuur in alle facetten samenkomt. In het park kunt u heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen en genieten van het zeer gevarieerd landschap. Voor kinderen is een speeltuin aanwezig en bij warm weer is het zelfs mogelijk om een duik te nemen in de zwemvijver!


In alle rust stedelijk wonen in Parkrijk

In Parkrijk treft u straks een grote diversiteit aan woningen aan. Zo is er altijd een woning te vinden die past bij uw woonwensen. In de plannen zijn appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen opgenomen, zowel koop als huur. Ook aan woningen voor senioren en doelgroepen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen is gedacht. Hierdoor wordt Parkrijk een wijk waar u levensloopbestendig kunt wonen.

Ook aan voorzieningen is gedacht. In Parkrijk wordt o.a. een supermarkt, een gezondheidscentrum en een school met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd. Ruimte voor bedrijven is er via de verbinding die gelegd wordt met het kleinschalige bedrijventerrein aan de zuidkant van de wijk.


Duurzaamheid

Bouwen aan een moderne en duurzame woonwijk voor de 21 eeuw!

In RijswijkBuiten gebeurt dat! RijswijkBuiten is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid. Alle woningen zijn zonder gasaansluiting gebouwd en hebben een hoge energieprestatie, geheel  in lijn met toekomstige duurzaamheidsnormen. Ook het openbaar gebied is ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en aandacht voor waterdoorlatendheid. Bovendien wordt ingezet op duurzame mobiliteit. Het thema mobiliteit is landelijk enorm in beweging. Items als bereikbaarheid (dichtslibben wegennet), luchtkwaliteit, efficiënt ruimtegebruik, woon- en leefklimaat, maar zeker ook verkeersveiligheid liggen hieraan ten grondslag.

Mede vanwege de nabijheid van bestaande treinstations in Delft en Rijswijk en het beter benutten andere bestaande openbaar vervoer lijnen, ligt de nadruk in het gebied op deelmobiliteit, het verbeteren van de bereikbaarheid per (elektrische) fiets en het verder optimaliseren van het openbaar vervoer. Met deze alternatieven binnen handbereik kan particulier autobezit (verder) afnemen en zijn er minder parkeerplaatsen nodig en gewenst. Op de middellange termijn is het mogelijk dat het autobezit nog verder afneemt als het lightrailstation RijswijkBuiten (na 2030) daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Slim omgaan met mobiliteit in Parkrijk

Parkrijk wordt een zeer kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten. Kenmerkend is dat langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, meer ruimte. Zo wordt door de wijk een autoluwe voetgangers- en fietszone aangelegd, die de west- en oostzijde van Parkrijk via de parkzone met elkaar verbindt.

Dat auto’s minder ruimte krijgen betekent ook dat er in het nieuw te realiseren deel van Parkrijk minder parkeerplaatsen dan gebruikelijk zijn. Hier is het uitgangspunt om één parkeerplek per woning aan te leggen en 0,3 voor bezoekersparkeren. Een andere kijk op mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Om te voorzien in de mobiliteitsbehoeftes van toekomstig bewoners, zet de gemeente Rijswijk samen met de ontwikkelende partijen in op het stimuleren van deelmobiliteit. Het doel is het realiseren van een optimale inzet van deelmobiliteit als alternatief voor persoonlijke parkeerruimte.  Deelmobiliteit draagt bij aan de besparing op milieu en energieverbruik en zorgt ervoor dat er een wijk ontstaat waar het goed wonen is.

Hely Hubs

Op een aantal centrale plekken in de wijk worden op loopafstand van de woningen mobiliteitspunten, zogenaamde Hely Hubs, van deelvervoerder Hely gerealiseerd. Op deze verzamelpunten zijn een aantal deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt. Op www.rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit leest u meer informatie over deelmobiliteit. 


Klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte

Het klimaat is aan het veranderen en leidt tot een toename van extreme regenbuien, lokale overstromingen en langdurige perioden met hoge temperaturen en droogte. Een slim ontwerp voor water en groen in de openbare ruimte maakt Parkrijk klimaatadaptief en voorbereid op de toekomst.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.


Op de hoogte blijven

Wij verwijzen u graag naar de projectpagina’s op onze website. Dit geeft u alvast een beeld van de wijk en het type woningen dat u in Parkrijk kunt verwachten.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief