In alle rust stedelijk wonen in Parkrijk

We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: het aangrenzende Wilhelminapark met maar liefst 150 hectare groen vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. De lange lanen met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park. In het park kunt u heerlijk wandelen, fietsen of hardlopen en genieten van het zeer gevarieerd landschap. Voor kinderen is een speeltuin aanwezig en bij warm weer is het zelfs mogelijk om een duik te nemen in de zwemvijver!

Veelzijdige woonbuurt

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan een duurzame en inclusieve woonwijk waar het goed wonen is voor iedereen. Parkrijk is een veelzijdige woonbuurt met diverse woningtypes zoals eengezinswoningen, appartementen en studio’s. Zowel voor (jonge) gezinnen, senioren en andere inwoners met bijzondere woonwensen en/of zorgbehoeften zoals senioren, woongroep Our House en woongroep De Blauwe Parel.

Voorzieningen

Ook aan tal van voorzieningen is gedacht. In deelgebied Parkrijk zijn inmiddels twee basisscholen gevestigd: één basisschool in een tijdelijke locatie en één basisschool in combinatie met een kinderopvang en gymzaal in de nieuwbouw van (Integraal Kindcentrum) IKC Parkrijk. Ook is gestart met de bouw van een winkelcomplex met een supermarkt en dagwinkels, dat naar verwachting in 2023 worden opgeleverd, en zijn er plannen voor de realisatie van een nieuwbouw gezondheidscentrum in Parkrijk. Tenslotte is er aan de zuidkant van Parkrijk een kleinschalig bedrijventerrein te vinden.

Opgeleverde woningen in deelgebied Parkrijk (2021)

Duurzaam wonen in Parkrijk

RijswijkBuiten is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid. Alle woningen en het openbaar gebied zijn uiterst duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo is de wijk gasloos en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. In deelgebied Parkrijk worden de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten een stap verder gebracht. Zo stroomt regenwater via een bovengronds afwatersysteem af naar omliggend water. Ook wordt er in Parkrijk deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s en – fietsen geïntroduceerd die door bewoners kunnen worden gebruikt. Delen in plaats van bezit is in meerdere opzichten duurzaam en heeft een positief effect op de leefbaarheid van Parkrijk.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Slim omgaan met mobiliteit

Parkrijk wordt een zeer kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten. Kenmerkend is dat langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, veel ruimte krijgen. Zo wordt door de wijk een autoluwe voetgangers- en fietszone aangelegd, die de west- en oostzijde van Parkrijk via de parkzone met elkaar verbindt. Onderdeel hiervan is de schoolroute met speeltoestellen die er voor zorgt dat kinderen zo veilig en speels mogelijk naar school kunnen lopen of fietsen.

Deelmobiliteit in Parkrijk

In Parkrijk is per woning één parkeerplaats per woning voorzien en 0,3 parkeerplaats voor bezoekersparkeren. Om de mobiliteitsbehoefte veilig te stellen worden op een aantal centrale plekken in de wijk worden op loopafstand van de woningen mobiliteitspunten, zogenaamde Hely Hubs, van deelvervoerder Hely gerealiseerd. Op deze verzamelpunten zijn een aantal (elektrische) deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt.

Het doel is het stimuleren van het gebruik van deelauto’s en deelfietsen als alternatief voor persoonlijke parkeerruimte.  Daarmee dragen deze slimme vormen van deelmobiliteit bij aan de duurzaamheid én leefbaarheid van Parkrijk. We gaan slim om met energie en er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Op www.rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit leest u meer informatie over deelmobiliteit. 

Projecten in Parkrijk

Voor een actueel overzicht van alle projecten verwijzen wij u graag naar de projectenpagina van RijswijkBuiten. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in RijswijkBuiten? Meld u aan voor de RijswijkBuiten nieuwsbrief.

Scroll naar top