Voorontwerpbestemmingsplan Sion Parck ter inzage

Op 31 januari 2023 is het voorontwerpbestemmingsplan Sion Parck vastgesteld door het college van B&W. Daarmee kan de fase van formele inspraak van start gaan. Eerste stap daarin is het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan.