Voorontwerp bestemmingsplan Sion Parck ter inzage

Op 31 januari 2023 is het voorontwerpbestemmingsplan Sion Parck vastgesteld door het college van B&W. Daarmee kan de fase van formele inspraak van start gaan. Eerste stap daarin is het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 10 februari tot en met donderdag 23 maart 2023 ter inzage. In deze periode kunt u de stukken inzien en als u dit wilt uw inspraakreactie kenbaar maken.

Voorontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan op twee manieren inzien:

  • Internet: U kunt het voorontwerpbestemmingsplan hieronder downloaden. Ook kunt u de digitale stukken bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plannaam of -nummer (IDN): NL.IMRO.0603.BPSionParck-VO01.
  • Langskomen bij Publieksvoorlichting: Een digitaal exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 in Rijswijk. Om een afspraak te maken belt u op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar telefoonnummer 14 070. Het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk plant dan samen met u een afspraak. Meer informatie leest u op www.rijswijk.nl/bestemmingsplan-inzien.

Inspraak

Tijdens de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan tussen vrijdag 10 februari tot en met donderdag 23 maart 2023 maart 2023 kunt u als u dit wilt een inspraakreactie indienen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten.

Scroll naar boven