Pasgeld

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk. Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Van maart tot augustus 2021 hebben veel mensen meegedacht over de toekomst van Pasgeld. Onder andere via het online platform www.schetsboekpasgeld.nl, in een klankbordgroep, tijdens online bijeenkomsten of al wandelend op de Dag van Pasgeld. Met deze activiteiten is ontzettend veel waardevolle informatie en adviezen verzameld. Op basis hiervan is Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de kaders en uitgangspunten voor Pasgeld.

Raadsbesluit oktober 2021
Afgelopen jaar zijn veel waardevolle informatie en adviezen verzameld tijdens het participatietraject. Op basis hiervan is het Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de kaders en uitgangspunten voor Pasgeld. Op 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld-West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Voor het gebied Pasgeld Oost is de raad akkoord gegaan met de bouw van 100 tot 110 vrije sector woningen. Het raadsbesluit kunt u teruglezen op www.schetsboekpasgeld.nl.

Actuele ontwikkelingen en vervolg Pasgeld West

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West op 5 juli
2022 vastgesteld. Eerste stap daarin is het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Procedure bestemmingsplan Pasgeld West
Pasgeld-West heeft al een bestemming als woon- en werkgebied. De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan ter uitvoering van het raadsbesluit van oktober 2021. Daarmee worden de volgende planonderdelen positief bestemd en mogelijk gemaakt door middel van een eindbestemming;

  • de groenblauwe hoofdstructuur van Pasgeld, waaronder het slagenlandschap, de parkloper en de bosloper;
  • de bouw van maximaal 1.000 woningen;
  • het bedrijventerrein ten zuiden van de Laan van ’t Haantje tot en met milieucategorie 3.1;
  • een mogelijk toekomstige halteplaats voor de trein en/of lightrail; en
  • een deel van Volkstuinvereniging de Schoffel.

Op 5 juli 2022 is het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West vastgesteld door het college. Daarmee kan de fase van formele inspraak van start gaan. Eerste stap daarin is het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West ligt vanaf vrijdag 26 augustus 2022 tot en met donderdag 6 oktober 2022 ter inzage. Een digitaal exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. Hier kunt u de stukken alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te zien als pdf-bestanden. U kunt deze bestanden hieronder downloaden.

U kunt de digitale stukken (IMRO-gecodeerd) ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het beste zoeken op het identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpPasgeld1-VO01.

Informatieavond op 1 september 2022

Op donderdag 1 september 2022 van 19:30 tot 22:00 uur vond een informatieavond over Pasgeld – West plaats in het stadhuis van de gemeente Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst werd de opzet van het voorontwerp bestemmingsplan toegelicht en een presentatie van het stedenbouwkundig plan Pasgeld – West gegeven. De presentatie van de informatieavond op 1 september 2022 kunt u hier downloaden.

Inspraak
Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan in de periode van 26 augustus tot en met 6 oktober 2022. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten.

Processtappen vervolg
De processtappen voor de hele procedure voor het bestemmingsplan zien er als volgt uit:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (6 weken ter inzage inclusief informatiebijeenkomst);
  2. Reacties verwerken;
  3. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage voor zienswijzen);
  4. Verzameling en beantwoording zienswijzen;
  5. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad (zes weken ter inzage voor beroep).

Pasgeld Oost

Voor Pasgeld Oost zal nog dit najaar een nieuwe fase van het participatietraject starten. Eerst zal hierover gesproken worden door het nieuwe college van burgemeester & wethouders. Als daarover meer bekend is, onder andere wanneer de participatie van start gaat, het te hanteren niveau van betrokkenheid (trede van de participatieladder) en de onderwerpen van participatie, ontvangt u daarover per post en/of per e-mail een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst voor Pasgeld Oost.

Gerelateerd nieuws

Scroll naar top