Pasgeld

Pasgeld is het gebied tussen de snelweg A4, het kanaal de Vliet en het spoor heeft een rijk verleden variërend van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied.

Pasgeld is een natuurlijke aanvulling op RijswijkBuiten en biedt goede mogelijkheden voor wonen in het groen. Daar is veel vraag naar van woningzoekenden in Rijswijk en in de regio. In Pasgeld komen 1.100 nieuwe, duurzame woningen, verdeelt over Pasgeld-West en Pasgeld-Oost. De veelzijdigheid van het gebied Pasgeld en de verschillende gebruikers bieden ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, recreatie, groen, water, wonen en voorzieningen. Om goede keuzes te kunnen maken over hoe Pasgeld er verder komt uit te zien, is het belangrijk om het gehele gebied in samenhang te blijven bekijken. Opdat Pasgeld een fijne plek is en blijft, om te leven en er genoeg voorzieningen zijn zoals scholen, wegen en natuur. Zo kunnen we Pasgeld verbeteren. 

Wat hiervoor is gebeurd  

In 2021 werkten wij samen met inwoners, belangenverenigingen en ontwikkelaars aan het Schetsboek Pasgeld. Hierin hebben zij samen de plannen voor Pasgeld, een zogenaamde visie, beschreven. Dit proces resulteerde in een raadsbesluit over welke eisen er zijn voor de plannen voor Pasgeld. De gemeente Rijswijk werkt deze plannen nu verder uit voor Pasgeld-West en ontwikkelaar Synchroon doet dat voor Pasgeld-Oost. Daarnaast houdt de gemeente Rijswijk de regie op de gehele gebiedsontwikkeling van Pasgeld. Je kunt over deze plannen weer meedenken, je ideeën en kansen meegeven die de plannen kunnen versterken.

Verder meedenken over Pasgeld-Oost 

Binnenkort kunt u via samen.rijswijk.nl meedenken en reageren op het plan voor een nieuwe woonbuurt in Pasgeld-Oost. Synchroon is als ontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe woonbuurt in Pasgeld-Oost en doet dit in afstemming met de gemeente Rijswijk. 

Op woensdag 14 december 2022 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden uit Rijswijk waren van harte welkom mee te denken over de nadere invulling van het plan voor deze nieuwe woonbuurt. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op maandag 30 janauri 2023. Kijk voor meer informatie hierover op samen.rijswijk.nl.

Fases voorontwerpbestemmingsplan voor Pasgeld-West 

Op dit moment beoordelen wij de binnengekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan voor Pasgeld-West. Dit voorontwerp bestemmingsplan is een eerste versie van wat er op bepaalde plekken mag gebeuren in de toekomst. Naast de beoordeling bereiden we antwoorden voor op de binnengekomen reacties en wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Lees meer over de fases van het voorontwerp bestemmingsplan voor Pasgeld-West.  

Op de hoogte blijven?  

Via samen.rijswijk.nl blijft u op de hoogte.

Gerelateerd nieuws

Romeinse vondsten in Pasgeld-Oost

Archeologen van onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie hebben in de afgelopen maanden een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied…
Lees meer
Scroll naar boven