Pasgeld

Pasgeld is het gebied tussen de snelweg A4, het kanaal de Vliet en het spoor heeft een rijk verleden variërend van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied.

Pasgeld is een natuurlijke aanvulling op RijswijkBuiten en biedt goede mogelijkheden voor wonen in het groen. Daar is veel vraag naar van woningzoekenden in Rijswijk en in de regio. In Pasgeld komen 1.100 nieuwe, duurzame woningen, verdeelt over Pasgeld-West en Pasgeld-Oost. De veelzijdigheid van het gebied Pasgeld en de verschillende gebruikers bieden ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, recreatie, groen, water, wonen en voorzieningen. Om goede keuzes te kunnen maken over hoe Pasgeld er verder komt uit te zien, is het belangrijk om het gehele gebied in samenhang te blijven bekijken. Opdat Pasgeld een fijne plek is en blijft, om te leven en er genoeg voorzieningen zijn zoals scholen, wegen en natuur. Zo kunnen we Pasgeld verbeteren. 

Wat hiervoor is gebeurd  

In 2021 werkten wij samen met inwoners, belangenverenigingen en ontwikkelaars aan het Schetsboek Pasgeld. Hierin hebben zij samen de plannen voor Pasgeld, een zogenaamde visie, beschreven. Dit proces resulteerde in een raadsbesluit over welke eisen er zijn voor de plannen voor Pasgeld. De gemeente Rijswijk werkt deze plannen nu verder uit voor Pasgeld-West en ontwikkelaar Synchroon doet dat voor Pasgeld-Oost. Daarnaast houdt de gemeente Rijswijk de regie op de gehele gebiedsontwikkeling van Pasgeld. Je kunt over deze plannen weer meedenken, je ideeën en kansen meegeven die de plannen kunnen versterken.

Verder meedenken over Pasgeld-Oost 

Binnenkort kunt u via samen.rijswijk.nl meedenken en reageren op het plan voor een nieuwe woonbuurt in Pasgeld-Oost. Synchroon is als ontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe woonbuurt in Pasgeld-Oost en doet dit in afstemming met de gemeente Rijswijk. 

Op woensdag 14 december 2022 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden uit Rijswijk waren van harte welkom mee te denken over de nadere invulling van het plan voor deze nieuwe woonbuurt. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op maandag 30 januari 2023.

i 2023. Kijk voor meer informatie hierover op samen.rijswijk.nl.

ontwerpbestemmingsplan voor Pasgeld-West 

Voor Pasgeld-West is een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf 3 maart tot en met 13 april 2023. In deze periode kan een zienswijze worden ingediend. Gelijktijdig ligt een ontwerp beschikking hogere grenswaarde geluid ter inzage. Kijk voor meer informatie hierover op www.rijswijkbuiten.nl/pasgeld-west.

Maandagavond 20 maart 2023 was de inloopbijeenkomst voor het ontwerpbestemmingsplan voor Pasgeld-West. Aanwezigen konden hun reactie geven en vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de inloopbijeenkomst heeft de waterdeskundige van het bureau Arcadis een presentatie gegeven over het toekomstige watersysteem voor Pasgeld. Afgelopen maanden hebben we veel vragen ontvangen over hoe we in de toekomst omgaan met de waterberging in Pasgeld. De waterdeskundige legde uit hoe we de waterberging in Pasgeld verbeteren en klimaatbestendiger maken met het nieuwe watersysteem. De presentatie over het toekomstige Watersysteem kunt u vanaf vrijdag 24 maart 2023 terugvinden op www.rijswijkbuiten.nl/pasgeld-west.

Op de hoogte blijven?  

Via samen.rijswijk.nl blijft u op de hoogte.

Gerelateerd nieuws

Romeinse vondsten in Pasgeld-Oost

Archeologen van onderzoeksbureau Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie hebben in de afgelopen maanden een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied…
Lees meer
Scroll naar boven