Voor Pasgeld- Oost een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit is nodig omdat de beoogde ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari 2024. In deze periode kan een zienswijze worden ingediend.

Ter inzage en zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage. Iedereen kan het plan bekijken en een zienswijze indienen.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan op twee manieren inzien:

  • Internet: U kunt u de digitale stukken bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.BPPASGELDOOST-ON01
  • Langskomen bij Publieksvoorlichting: Een papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Generaal Spoorlaan 2 in Rijswijk. Om een afspraak te maken belt u op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar telefoonnummer 14 070. Het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente Rijswijk plant dan samen met u een afspraak.

Meer informatie leest u op www.rijswijk.nl/bestemmingsplan-inzien.

Inspraak

Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan tussen vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 kunt u als u dit wilt een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten.

Hoe ziet het proces eruit

De processtappen voor de hele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn:

1.         Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage, u heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen);

2.         Verzameling en beantwoording zienswijzen;

3.         Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad (zes weken ter inzage voor beroep);

4.         Wanneer er geen beroep wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente Rijswijk. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070.

Scroll naar boven