Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied pasgeld Oost een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan

Op dinsdag 22 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouder van Rijswijk ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost. Omdat de beoogde ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld Oost.

ter inzage en inspraak

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023 ter inzage. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan op twee manieren inzien:

  1. Internet: Ga hiervoor naar www.rijswijkbuiten.nl/pasgeld. Ook kunt u de digitale stukken bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.BPPASGELDOOST-VO01
  2. Langskomen bij Publieksvoorlichting: Een papieren exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 in Rijswijk. Om een afspraak te maken belt u op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar telefoonnummer 14 070. Het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk plant dan samen met u een afspraak. Meer informatie leest u op www.rijswijk.nl/bestemmingsplan-inzien.

Inspraak

Tijdens de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan tussen vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023 kunt u als u dit wilt een inspraakreactie indienen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten

WAt gebeurt er daarna?

De processtappen voor de hele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn: 

  1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023, u kunt in deze periode een inspraakreactie indienen); 
  1. Verwerken inspraakreacties; 
  1. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage, u heeft dan de mogelijkheid om een formele zienswijze in te dienen); 
  1. Verzameling en beantwoording zienswijzen; 
  1. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad (zes weken ter inzage voor beroep); 
  1. Wanneer er geen beroep wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. 

vragen?

Wij houden u tijdens de procedure voor de bestemmingsplanwijziging regelmatig op te hoogte en vertrouwen er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u intussen vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via e-mail stadhuis@rijswijk.nl of telefoonnummer 14 070

Scroll naar boven