Multifunctionele speel- en sportplek aan de van Rijnweg

Op de locatie van het voormalige programmabureau RijswijkBuiten (aan de van Rijnweg 1d) en de huidige locatie van het tijdelijke trapveld komt een nieuwe multifunctionele speel- en sportplek.

Er is in de wijk behoefte aan een speel- en sportplek waar (vooral) oudere kinderen samen kunnen sporten en spelen. Deze speelplek is nog niet gerealiseerd, omdat deze (samen met woningbouw) voorzien was op de huidige locatie van de tijdelijke basisschool en het gezondheidscentrum aan de Van Rijnweg. Deze locatie is de komende jaren niet beschikbaar. Daarom is vorig jaar besloten om de locatie van de multifunctionele sport- en speelplek te verplaatsen naar de Van Rijnweg, op de plek van het tijdelijke trapveld (zie nummer 3 in onderstaande plattegrond).

(1) voormalige locatie programmabureau RijswijkBuiten, (2) doorgetrokken weg Laan van Sion. (3) toekomstige speel- en sportplek, (4) huidige locatie tijdelijke basisschool en gezondheidscentrum. .

Samenwerking met de Krajicek Foundation

Goed nieuws: de multifunctionele speel-en sportplek aan de van Rijnweg wordt een Kraijcek playground! Een Krajicek playground is een multifunctioneel sportplein waar kinderen op een sociaal veilige plek, dichtbij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij begeleidt door professionele buurt(sport)coaches én Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom de playground verzorgen. Meer informatie hierover vind u op www.krajicek.nl

Een in speelvoorzieningen gespecialiseerd adviesbureau (Speelplan B.V.) maakt momenteel een ontwerp dat past binnen de richtlijnen van de Krajicek Foundation. Wij betrekken graag kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, buurtbewoners en andere maatschappelijke partijen in de buurt bij het gebruik en beheer van de Krajicek playground. Hiervoor wordt er een kerngroep samengesteld. In het tweede kwartaal van 2022 hierover meer informatie.

IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

RijswijkBuiten wordt in meerdere fasen gebouwd. In onderstaande kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u zien welke (toekomstige) projecten en voorzieningen er in de wijk worden gebouwd, of zijn gerealiseerd. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten.

Scroll naar top