homeNieuwsDenk mee over Pasgeld

Denk mee over Pasgeld

Denk mee over Pasgeld

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk. Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Woningen in Pasgeld-West

Pasgeld biedt een aantal duurzame mogelijkheden voor een groenstedelijke woonomgeving.  De bestemming voor Pasgeld-West, gelegen tussen het spoor en de Lange Kleiweg, is sinds 2011 vastgelegd in het bestemmingsplan Sion-’t Haantje. Hier worden de komende jaren duurzame woningen ontwikkeld worden, geheel aansluitend op de duurzame wijk RijswijkBuiten.

Ontwikkelingen in Pasgeld-Oost

Voor Pasgeld-Oost, het voormalig kassengebied tussen de Lange Kleiweg en de Vliet, is er een aantal mogelijkheden. De grond is hier al sinds de jaren 90 eigendom van projectontwikkelaar Synchroon. Destijds zouden er woningen komen, waarvoor de gemeenteraad in 1999 een exploitatieovereenkomst sloot met de ontwikkelaar. Het bestemmingsplan kon toen niet worden aangepast, vanwege een contour (veiligheidsregels) rondom het defensieterrein van TNO. Door verandering in de activiteiten van TNO is deze contour inmiddels opgeheven, waardoor het gebied nu verder ontwikkeld kan worden. Dit jaar neemt de gemeente een besluit over de verdere voorgenomen invulling van Pasgeld-Oost.

Voor het maken van afgewogen keuzes is het belangrijk om het gehele gebied integraal te bekijken: vanuit de woningopgave en vanuit de mogelijkheden die de gebiedsontwikkeling biedt om de functie en de kwaliteit van groen en de recreatieve en ecologische waarde een verdere impuls te geven. Het gaat erom de juiste balans te vinden in het ruimtegebruik, waarbij woningen, voorzieningen en leefbaarheid naar de toekomst toe gewaarborgd worden.

Schetsboek Pasgeld

Vanaf maart 2021 hebben veel mensen meegedacht over de toekomst van Pasgeld. Hier – op dit online platform – , in een klankbordgroep, tijdens online bijeenkomsten of al wandelend op de Dag van Pasgeld. Met al deze activiteiten hebben we ontzettend veel informatie en adviezen verzameld. Op basis hiervan zijn de plannen voor Pasgeld verder uitgewerkt.

Op deze website lees je alles over in het ‘Schetsboek Pasgeld in Potlood’. Het Schetsboek Pasgeld in Potlood is opgebouwd uit drie delen: de opdracht en het verslag van het participatieproces, de inhoudelijke uitwerking en de vervolgstappen.

Rijswijkse Raad gaat akkoord met plannen voor Pasgeld

De gemeenteraad van de Gemeente Rijswijk heeft dinsdag 12 oktober ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Voor het gebied Pasgeld Oost is de raad akkoord gegaan met de bouw van 100 tot 110 vrije sector woningen. Het besluit volgt na een uitgebreid participatietraject in de eerste helft van 2021. Kijk voor meer informatie op Project • Raadsbesluit Schetsboek Pasgeld in Potlood (citizenlab.co)

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief