homeNieuwsDenk mee over Pasgeld

Denk mee over Pasgeld

Denk mee over Pasgeld

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk. Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Woningen in Pasgeld-West

Pasgeld biedt een aantal duurzame mogelijkheden voor een groenstedelijke woonomgeving.  De bestemming voor Pasgeld-West, gelegen tussen het spoor en de Lange Kleiweg, is sinds 2011 vastgelegd in het bestemmingsplan Sion-’t Haantje. Hier worden de komende jaren duurzame woningen ontwikkeld worden, geheel aansluitend op de duurzame wijk RijswijkBuiten.

Ontwikkelingen in Pasgeld-Oost

Voor Pasgeld-Oost, het voormalig kassengebied tussen de Lange Kleiweg en de Vliet, is er een aantal mogelijkheden. De grond is hier al sinds de jaren 90 eigendom van projectontwikkelaar Synchroon. Destijds zouden er woningen komen, waarvoor de gemeenteraad in 1999 een exploitatieovereenkomst sloot met de ontwikkelaar. Het bestemmingsplan kon toen niet worden aangepast, vanwege een contour (veiligheidsregels) rondom het defensieterrein van TNO. Door verandering in de activiteiten van TNO is deze contour inmiddels opgeheven, waardoor het gebied nu verder ontwikkeld kan worden. Dit jaar neemt de gemeente een besluit over de verdere voorgenomen invulling van Pasgeld-Oost.

Voor het maken van afgewogen keuzes is het belangrijk om het gehele gebied integraal te bekijken: vanuit de woningopgave en vanuit de mogelijkheden die de gebiedsontwikkeling biedt om de functie en de kwaliteit van groen en de recreatieve en ecologische waarde een verdere impuls te geven. Het gaat erom de juiste balans te vinden in het ruimtegebruik, waarbij woningen, voorzieningen en leefbaarheid naar de toekomst toe gewaarborgd worden.

Schets mee aan het Schetsboek Pasgeld

Om de goede balans tussen gebiedsontwikkelingen, de woningopgave en groen te verkennen, is de gemeente Rijswijk gestart met een participatietraject. We doen dit in een zorgvuldig en open proces, waarin we samen met inwoners, belangenorganisaties en ontwikkelaars op zoek gaan naar ideeën. Samen vullen we het ‘Schetsboek Pasgeld’. Dat gebeurt op twee manieren: via een online platform waarop iedereen kan meedenken en via een klankbordgroep.

Onlinegroep

Op www.schetsboekpasgeld.nl kunt u meedenken en invulling geven aan het Schetsboek Pasgeld. Wekelijks staan hier nieuwe vragen en dilemma’s centraal, waarvoor de gemeente graag uw antwoord en ideeën hoort. De online reacties zijn ook input voor de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Pasgeld. Meedoen is heel eenvoudig: ga naar www.schetsboekpasgeld.nl en vul de eerste vragen in. Daarna krijgt u steeds een e-mail als er nieuwe vragen zijn om te beantwoorden.

Wij zijn benieuwd naar uw meningen en ideeën voor het Schetsboek. U kunt meedenken op www.schetsboekpasgeld.nl. Wekelijks staan hier nieuwe vragen en dilemma’s, waar wij graag uw reactie op horen. De online reacties zijn ook input voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Meedoen is heel eenvoudig: ga naar www.schetsboekpasgeld.nl en schets met ons mee.

Online startbijeenkomst maandagavond 29 maart 2021


Op 29 maart 2021 was de online startbijeenkomst van het Schetsboek Pasgeld – als aftrap van het participatieproces. Op www.schetsboekpasgeld.nl kunt u de bijeenkomst terugkijken en vind je het verslag en de gestelde vragen met antwoorden.

Klankbordgroep Pasgeld

Circa 15 personen vormen de Klankbordgroep Pasgeld: bewoners van Pasgeld, inwoners van andere wijken in Rijswijk, mensen die in Pasgeld willen wonen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De klankbordgroep is een vaste groep die tot de zomer regelmatig online in gesprek gaat met de gemeente en ontwikkelaars over de invulling van Pasgeld. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de klankbordgroep. Op www.schetsboekpasgeld.nl houden we u wel op de hoogte van de overleggen.

Tussenstand participatieproces

Wilt u weten welke informatie en ideeën aan ons zijn meegegeven via de participatiewebsite en wat is besproken tijdens de bijeenkomsten van de Klankbordgroep Pasgeld? U vindt een tussenstand op www.schetsboekpasgeld.nl onder ‘Tussenstand’.

Voor kinderen: geef ons je tips en ideeën via het kinderschetsboek

Hebt of kent u kinderen in RijswijkBuiten in de bovenbouw van de basisschool? Wij zijn benieuwd welke tips zij voor ons hebben voor het ontwerpen van een nieuwe woonwijk. Wat maakt een wijk een fijne plek om te wonen en te spelen? Dat kunnen kinderen opschrijven en tekenen in het kinderschetsboek. U kunt dit downloaden op www.schetsboekpasgeld.nl bij ‘Kinderschetsboek Pasgeld’ of – tijdens kantooruren – een exemplaar ophalen bij het Programmabureau RijswijkBuiten (Van Rijnweg 1d).

Kinderen die het boekje ook weer inleveren of per e-mail terugsturen, maken kans op een leuk T-shirt of bloembommen om de eigen buurt mee op te fleuren.

De Dag van Pasgeld – zaterdag 26 juni (11.00-17.00 uur)

Wilt u meer weten over het verleden en de toekomst van Pasgeld en tegelijkertijd een mooie wandeling maken door het gebied? Dat kan op de Dag van Pasgeld op zaterdag 26 juni. Wij hebben een wandeling uitgestippeld met vijf stops.

Op deze tussenstops praten wij u bij, bijvoorbeeld over hoe we de natuurwaarden in het slagenlandschap en het Elsenburgerbos willen versterken. En over de uitgangspunten voor woningbouw in Pasgeld-West en Pasgeld-Oost. Op deze dag kunt u hierover in gesprek met medewerkers van de gemeente, het bureau dat het participatieproces begeleidt (Urban Sync), ontwerpers en andere betrokkenen. Het programma van deze corona-proof georganiseerde dag vindt u op www.schetsboekpasgeld.nl bij ‘Dag van Pasgeld’. Daar kunt u meteen een tijdslot reserveren voor een wandeling van ongeveer 2 uur. Ook voor kinderen maken we er een leuke dag van. Wandelt en praat u mee?

Online slotbijeenkomst – donderdagavond 15 juli, 19.30 uur

De resultaten van het participatieproces delen we op donderdagavond 15 juli in een slotbijeenkomst via Zoom. Het programma wordt nog verder uitgewerkt. U kunt zich wel alvast aanmelden via www.schetsboekpasgeld.nl bij ‘Slotbijeenkomst’. Dan ontvangt u begin juli meer informatie.

Blijven meedenken? Dat kan via www.schetsboekpasgeld.nl

Ook de komende weken kunt u nog meedenken over de toekomst van Pasgeld. Maak een account aan op www.schetsboekpasgeld.nl en u ontvangt een e-mail als we een nieuwe vraag hebben waarop we graag uw reactie horen. Op deze website vindt u ook de vertrek- en gesprekspunten voor de participatie, een bibliotheek met achtergronddocumenten en veelgestelde vragen met antwoorden.

Resultaat

Het resultaat van het Schetsboek Pasgeld is een aantal varianten voor de hoofdplanstructuur. Die geeft op hoofdlijnen aan waar in Pasgeld ruimte is voor wonen, verkeer, groen, water, cultuurhistorie, economie en duurzaamheid. De gemeente laat deze varianten vervolgens financieel doorrekenen, waarna deze worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad voor besluitvorming. Deze besluitvorming is de basis om aan de slag te gaan met de uitwerking van de verschillende deelgebieden.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief