Parelsaanhetgroenfase1

Start aanleg groene parksingel met natuurvriendelijke oever in Parkrijk

In deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten is een start gemaakt met de inrichting van de groene parksingel tussen Parkrijk-West en -Oost. Naast groen en een singel, die verbonden zijn met het water in het Wilhelminapark, komt hier een natuurvriendelijke oever. Dit is een geleidelijke overgang van land naar water. Hier kunnen dieren en planten extra goed leven. Wethouder Mark Wit (openbare ruimte, milieu en duurzaamheid) ging langs om een kijkje te nemen bij de aanleg.

Scroll naar boven