Start aanleg natuurvriendelijke oever in Parkrijk

In deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten is een start gemaakt met de inrichting van de groene parksingel tussen Parkrijk-West en -Oost. Naast groen en een singel, die verbonden zijn met het water in het Wilhelminapark, komt hier een natuurvriendelijke oever. Dit is een geleidelijke overgang van land naar water. Hier kunnen dieren en planten extra goed leven. Wethouder Mark Wit (openbare ruimte, milieu en duurzaamheid) ging langs om een kijkje te nemen bij de aanleg.

Natuurvriendelijke oever

Het water dat er al lag is verbreed met een geleidelijke overgang van land naar water. Door deze geleidelijke overgang ontstaat er aan de rand ondiep water. Op de drassige bodem in het ondiepe water groeien veel oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, vogels, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek. Daar kunnen zij voedsel zoeken, schuilen of zich voortplanten.

“In RijswijkBuiten bouwen we aan een duurzame woonwijk. Niet alleen voor de bewoners die er (komen) wonen maar ook voor planten en dieren moet het een wijk worden waar zij goed kunnen wonen en leven. Daarom houden we hier tijdens de ontwikkeling en bouw rekening mee. De aanleg van een natuurvriendelijke oever is hier een mooi voorbeeld van”, aldus wethouder Mark Wit.

Daarnaast zorgen we voor zoveel mogelijk en afwisselend groen dat verschillende diersoorten aantrekt. En leggen we in nieuwe woningen, scholen en de openbare ruimte in RijswijkBuiten direct nestkasten aan voor vogels, egels en vleermuizen. Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever, de vogelnestkasten en egelhuizen in Parkrijk heeft gemeente Rijswijk onlangs een subsidie ‘natuur in de stad’ van de provincie Zuid-Holland gekregen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het verbreden van het water van de parksingel en de aanleg van het aangrenzende gras en groen duren waarschijnlijk tot woensdag 22 februari 2023. De bomen worden op een later moment geplant. Zodra in de toekomst de woningen aan de oostzijde van de parksingel zijn gebouwd, wordt er ook een speelplek aangelegd. De inrichting hiervan moet nog worden bepaald.

Wethouder Mark Wit (openbare ruimte, milieu en duurzaamheid) bij de aanleg van de natuurvriendelijke oever (foto: Erwin Dijkgraaf)

Scroll naar boven