Werkzaamheden Laan van ’t Haantje en Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Op dit moment werkt ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Laan van ’t Haantje én aan de spoorverdubbeling in RijswijkBuiten. In de week van 22 maart 2021 start de gemeente Rijswijk met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Laan van ’t Haantje. Deze weg wordt via de toekomstige spooronderdoorgang RijswijkBuiten verbonden met de Lange Kleiweg.

Veilige verbinding

Met het openen van de nieuwe onderdoorgang ontstaat een nieuwe, veilige verbinding tussen de twee woonwijken; Parkrijk en Pasgeld. Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Ook wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Op termijn zorgen twee vides voor daglichtinval.

Zodra de spooronderdoorgang eind juli 2021 is geopend worden er gedurende de bouwwerkzaamheden in deelgebied Parkrijk indien nodig (tijdelijke) maatregelen getroffen voor voetgangers en fietsers op de Laan van ’t Haantje. Dit is nodig om langzaam verkeer zo veel als mogelijk te scheiden van het bouwverkeer. Via www.rijswijkbuiten.nl/bouw-parkrijk houden wij u hiervan op de hoogte.

Werkzaamheden

De bouw van de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten vordert gestaag. Naar verwachting is de spooronderdoorgang eind juli 2021 klaar voor gebruik. De gemeente Rijswijk start in de week van 22 maart 2021 met de aanleg van de openbare ruimte in het verlengde van de spooronderdoorgang. Het betreft hierbij het weggedeelte vanaf de in aanbouw zijnde spooronderdoorgang tot aan de Lange Kleiweg, zie de afbeelding hieronder.

Impressie verbinding Laan van 't Haantje en Lange Kleiweg via Spooronderdoorgang RijswijkBuiten.
Afbeelding 1: impressie verbinding Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg via Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

In de afgelopen periode zijn de toekomstige rijbanen voorbelast. Deze voorbelasting wordt vanaf 15 maart 2021 verwijderd en afgevoerd naar deelgebied Parkrijk. Om voldoende ruimte te creëren voor de aanleg van de rijbanen en fietspaden is het noodzakelijk dat er in de week van 19 tot en met 23 april 2021 3 bomen worden gekapt. In de inrichtingsplannen van Parkrijk en Pasgeld worden er voldoende bomen aangeplant in het kader van de herplantplicht.

Vervolgens wordt vanaf medio april tot en met medio juli 2021 gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur, riolering en openbare verlichting. De funderingen van de twee toekomstige rijbanen en aanliggende fietspaden wordt aangelegd en geasfalteerd.

Tenslotte worden de wegmarkeringen aangebracht en de bebordingen geplaatst. De Laan van ’t Haantje wordt ingericht als een 50 km/uur weg. Omdat de Laan van ’t Haantje een aanrijroute is voor nood- en hulpdiensten worden er in eerste instantie geen snelheidsbeperkende maatregelen aangelegd. Dit is voor nood- en hulpdiensten zeer onwenselijk aangezien snelheidsbeperkende maatregelen nadelige effecten hebben op de aanrijtijden. Na de opening van de spooronderdoorgang worden de snelheden op de Laan van ‘t Haantje door de gemeente gemonitord.

Afsluiten overweg ’t Haantje

Afbeelding 2: omleidingsroute voor auto- en fietsverkeer

De nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten vervangt op termijn de gelijkvloerse overweg ’t Haantje. ProRail sluit op woensdag 14 april 2021 om 22.00 uur overweg ’t Haantje definitief. Op de website van ProRail leest u hierover meer informatie. Vanaf dat moment is ’t Haantje niet langer een doorgaande weg, maar een weg voor bestemmingsverkeer. ProRail sluit de overweg af met hekken. Eind juli 2021 wordt de spooronderdoorgang en de verlengende Laan van ’t Haantje geopend. Dat is drie maanden later dan ProRail had voorzien en heeft te maken met een vertraging in het verkrijgen van een stuk grond.

Auto’s worden omgeleid via Rijswijk en zijn ongeveer tien minuten langer onderweg. Fietsers worden omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft en zijn vijf tot tien minuten langer onderweg. Ook alle hulpdiensten zijn van de omleiding op de hoogte.

Meer informatie

Op www.rijswijkbuiten.nl/spooronderdoorgangRijswijkBuiten en www.prorail.nl/rijswijk leest u meer informatie over werkzaamheden rondom de spooronderdoorgang.

Voor vragen over de werkzaamheden aan het spoor en de spooronderdoorgang kunt u contact opnemen met ProRail via :

  • www.prorail.nl/contact
  • telefoonnummer 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Laan van ’t Haantje kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of stadhuis@rijswijk.nl.

Scroll naar boven