Update bewonersavond Pasgeld

Op 28 november 2019 vond er voor bewoners een informatieavond plaats over de ontwikkelingen in RijswijkBuiten en Pasgeld. Meer informatie over deze informatieavond kunt u teruglezen in dit bericht.

Tijdens de bijeenkomst op 28 november is aangegeven dat de volgende informatieavond voor bewoners zou plaatsvinden op maandag 16 maart 2020. In afstemming met de Contactgroep Rijswijk Zuid is besloten de informatieavond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Op de hoogte blijven

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de Contactgroep Rijswijk Zuid. Via de website van RijswijkBuiten kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in RijswijkBuiten. Bovendien kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RijswijkBuiten.

Vragen

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Pasgeld? Vragen kunt u stellen via communicatierijswijkbuiten@rijswijk.nl.

Scroll naar boven