Informatieavond bewoners Pasgeld

Op donderdag 28 november 2019 heeft er voor bewoners van Pasgeld een tweede informatieavond plaatsgevonden over de ontwikkelingen in RijswijkBuiten en Pasgeld. Tijdens de avond is een toelichting gegeven op het Masterplan Rijswijk Zuid uit 2009, de huidige stand van zaken en de komende onderzoeken en planuitwerking in Pasgeld (oost en west). Ook heeft de Contactgroep Rijswijk Zuid zich voorgesteld en een toelichting gegeven op de speerpunten die zij in de wijk hebben opgehaald.

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat de focus ligt op het uitwerken van de in het masterplan aangewezen woongebieden. De TNO-locatie en het zogenaamde slagenlandschap zijn geen onderdeel van die uitwerking. Voor de TNO-locatie geldt dat nog niet vaststaat dat deze locatie binnen afzienbare tijd voor ontwikkeling in aanmerking komt.

Tijdens de bijeenkomsten is er input opgehaald over met name de verkeersveiligheid, parkeren en het belang van groen en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Tijdens de vervolgbijeenkomst op 16 maart 2020, gaan wij daar dieper op in en informeren wij u over het vervolg.

Presentatie

De presentatie van 28 november 2019 kunt u downloaden op deze pagina. De tekeningen in de presentatie hebben een voorlopig karakter, de definitieve uitwerking kan dan ook afwijken. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de getoonde tekeningen.

Op de hoogte blijven

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de Contactgroep Rijswijk Zuid. Tijdens de bijeenkomst op 28 november is aangegeven dat de volgende informatieavond voor bewoners zou plaatsvinden op maandag 16 maart 2020. In afstemming met de Contactgroep Rijswijk Zuid is besloten de informatieavond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Via de website van RijswijkBuiten kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in RijswijkBuiten. Bovendien kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van RijswijkBuiten.

Vragen

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Pasgeld? Vragen kunt u stellen via communicatierijswijkbuiten@rijswijk.nl.

Scroll naar boven