Uitbreiding onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Op dit moment zijn er twee basisscholen in RijswijkBuiten, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck in de nieuwbouw in de Metelerkampstraat en in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan Laan van ’t Haantje in Parkrijk. Vanaf schooljaar 2021/2022 komen er twee (tijdelijke) onderwijslocaties bij: de tijdelijke school Sion wordt weer in gebruik genomen door KC BuitenRijck, IKC Parkrijk wordt opgeleverd en in gebruik genomen door Montessorischool Sion en de Wethouder Brederodeschool opent een dependance in de tijdelijke school Parkrijk.

Tijdelijke School Sion

KC BuitenRijck neemt vanaf volgend schooljaar (september 2021) met twee schoolklassen groep 7 en 8 intrek in de tijdelijke school Sion aan de Van Rijnweg 7. Op dit moment wordt het gebouw en het aangrenzende schoolplein opgeknapt in samenwerking met de school. De komende drie jaar wordt de onderwijshuisvesting voor KC BuitenRijck gefaseerd uitgebreid zodat in het bestaande pand nog eens vier extra schoolklassen kunnen worden gehuisvest (schooljaar 2022/2023 twee klassen en schooljaar 2023/2024 twee klassen). Kijk voor meer informatie en de aanmeldprocedure over KC BuitenRijck op www.kcbuitenrijck.nl.

Tijdelijke school Parkrijk

In de zomervakantie verhuist Montessorischool Parkrijk vanuit de tijdelijke school aan de Laan van ’t Haantje/Trilgrasstraat in Parkrijk naar een nieuw schoolgebouw verderop in de wijk: IKC Parkrijk. Op dit moment is ook kinderdagverblijf De Lange Keizer gehuisvest in de tijdelijke school in Parkrijk. Het kinderdagverblijf blijft gehuisvest op deze locatie, maar opent ook een nieuwe locatie in de nieuwbouw IKC Parkrijk. Kijk voor meer informatie op www.montessorischoolparkrijk.nl en www.delangekeizer.nl.

De tijdelijke school Parkrijk is eind 2020 geopend en blijft 10 jaar in gebruik als tijdelijke locatie om de piek in leerlingenaantallen op te vangen. Na de verhuizing van Montessorischool Parkrijk wordt de tijdelijke school in gebruik genomen door Librijn Openbaar Onderwijs als dependance van de Wethouder Brederodeschool. Op de locatie wordt Freinetonderwijs gegeven. In verband met de werving van onderwijspersoneel zal de school niet direct na de zomervakantie 2021 starten. Het schoolbestuur streeft ernaar uiterlijk na de kerstvakantie te starten of zoveel eerder als mogelijk is. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel. Voor informatie kunt u mailen naar René van Engelen, schoolleider: r.vanengelen@librijn.nl. Hij kan u informeren over de aanmeldprocedure en het Freinetonderwijs.

Scroll naar boven