Tijdelijke trapveld (Van Rijnweg) gesloten op donderdag 24 februari 2022


Op donderdag 24 februari 2022 kan er niet gespeeld worden op het tijdelijke trapveld aan de Van Rijnweg. Het trapveld wordt verkleind, zodat het kan blijven liggen zodra de voorbereidende werkzaamheden voor het doortrekken van de nieuwe weg (Laan van Sion) in het voorjaar van 2022 start.

Werkzaamheden Doortrekken LAan van Sion

Door het doortrekken van de Laan van Sion verbetert de bereikbaarheid van Sion en wordt het auto – en fietsverkeer beter verdeeld over de twee wijkontsluitingswegen richting de Prinses Beatrixlaan. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het voormalige kantoor van programmabureau RijswijkBuiten op de locatie van de toekomstige Laan van Sion gesloopt. Vervolgens wordt gestart met het bodemonderzoek en de voorbelasting van de toekomstige weg. Naar verwachting is de ontsluiting in het vierde kwartaal van 2022 gereed. Omwonenden ontvangen voorafgaand aan de start van de voorbereidende werkzaamheden voor het doortrekken van de Laan van Sion een brief met daarin meer informatie.

Om tijdens deze werkzaamheden het tijdelijke trapveld aan de Van Rijnweg toegankelijk te houden, wordt het veld op donderdag 24 februari 2022 ingekort. De locatie van het trapveld wordt ingericht als een multifunctionele speel- en sportplek voor kinderen (voornamelijk 10 jaar en ouder), op dit moment worden de plannen hiervoor uitgewerkt. In het nieuwsbericht uit juli 2021 leest u meer informatie over de plannen voor het doortrekken van de Laan van Sion en de aanleg van een speel-en sportplek.

Scroll naar boven