Verhuizing programmabureau RijswijkBuiten, doortrekken Laan van Sion en realisatie sport – en speelplek in Sion

Op dit moment is Programmabureau RijswijkBuiten gevestigd aan de Van Rijnweg 1d, op dezelfde locatie waar in de toekomst een ontsluitingsweg (Laan van Sion) richting de Prinses Beatrixlaan is voorzien. De ontwikkeling van Sion nadert zijn voltooiing en om de ontsluitingsweg te realiseren verhuist het programmabureau RijswijkBuiten in het vierde kwartaal van 2021 tijdelijk naar het bijgebouw van de tijdelijke school Sion aan de Van Rijnweg waar voorheen drie klaslokalen gevestigd waren.

De huidige en de nieuwe locatie zijn aangeduid met nummer 1 (huidig) en 3 (nieuw) in onderstaande plattegrond. Het programmabureau zal naar verwachting nog enige jaren gehuisvest zijn op de nieuwe locatie.

Informatiecentrum RijswijkBuiten, het bezoekerscentrum voor vragen over de gebiedsontwikkeling van RijswijkBuiten, blijft gehuisvest in het huidige pand aan de Van Rijnweg 3b (zie nummer 4 in onderstaande plattegrond). Informatiecentrum RijswijkBuiten is geopend op afspraak. Kijk op www.rijswijkbuiten.nl/contact voor meer informatie.  

Doortrekken Laan van Sion

Door het doortrekken van de Laan van Sion verbetert de bereikbaarheid van Sion en wordt het auto – en fietsverkeer beter verdeeld over de twee wijkontsluitingswegen richting de Prinses Beatrixlaan. In het eerste kwartaal van 2022 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden van de huidige huisvesting van programmabureau RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg 1d. Vervolgens wordt gestart met het bodemonderzoek en de voorbelasting van de toekomstige weg. Naar verwachting is de ontsluiting in het vierde kwartaal van 2022 gereed. De locatie van de toekomstige weg vindt u bij nummer 2 in bovenstaande plattegrond.

Realisatie sport- en speelplek

Tijdens de ontwikkeling van RijswijkBuiten zijn er in 2013 op diverse plekken in Sion speelplekken voor oudere kinderen voorzien, zoals de locatie van de tijdelijke school Sion. Nu onbekend is hoelang het tijdelijke gebouw aan de van Van Rijnweg in gebruik blijft, is onderzocht of er op dit moment een alternatieve geschikte locatie beschikbaar is voor een sport – en speelplek voor oudere kinderen in Sion.

Het tijdelijk trapveld aan van Rijnweg (naast programmabureau RijswijkBuiten) is een bekende speel, sport- en ontmoetingsplek onder kinderen in Sion. Dit blijkt onder andere uit gesprekken met kinderen, ouders en lokale partners zoals Haaglanden Beweegt en de scholen uit de wijk. Daarom is besloten om deze tijdelijke locatie aan te wijzen als definitieve locatie voor een speel – en sportplek voor kinderen van 10 jaar en ouder. Natuurlijk zijn ook kinderen jonger dan 10 jaar van harte welkom. Op dit moment worden de plannen voor de speel -en sportplek op deze locatie uitgewerkt. In elk geval is het uitgangspunt om een multifunctionele sport- en speelplek te realiseren waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten en spelen.

Scroll naar boven