Veel belangstelling voor woningen Hoflanen fase 2

Van vrijdag 26 maart 2021 tot maandag 5 april 2021 was het mogelijk om in te schrijven voor de 20 compacte woningen in Hoflanen fase 2. Inmiddels is de inschrijftermijn voor de woningen gesloten en zijn er 340 inschrijvingen ontvangen.  De woningen zijn inmiddels toegewezen en de makelaar heeft alle gegadigden uitgenodigd voor een informatief gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de kandidaten de mogelijkheid om een optie te nemen op de woning. Indien geen woning aan u wordt toegewezen, hebt u daar bericht over ontvangen en behoort u tot de reservekandidaten. Zodra er één woning vrijkomt, neemt de makelaar contact op met een van de reserve kandidaten.

De woningen

Fase 2 omvat twee woningtypes die variëren in zowel grootte als uitstraling. De Hofdame is een sfeervolle gelijkvloerse woning op de begane grond met tuin en beschikt over een woonoppervlakte van 62 m2 en een vrij op naam prijs vanaf 275.700 euro. De Opperhoutvester is een karakteristieke tweelaagse bovenwoning met terras en beschikt over een woonoppervlakte van 87 m2 en een vrij op naam prijs vanaf 338.700 euro. Alle verkoopdocumentatie vindt u op www.hoflanen.nl.

Parkrijk RijswijkBuiten

Plan Hoflanen ligt in het groene deelgebied Parkrijk. De naam Parkrijk is niet zomaar gekozen. Water en groen vormen de hoofdingrediënten van jouw nieuwe wijk. Hoflanen heeft met haar lange lanen en gezellige hofjes dezelfde parkachtige kenmerken als het naastgelegen Wilhelminapark.

Omzoomd door groen geniet u hier van de ultieme rust, maar profiteert u tegelijkertijd van de nabijheid van het stadscentrum van Rijswijk, de fraaie binnenstad van Delft en het strand van Kijkduin. De wijk biedt bovendien plaats aan tal van voorzieningen. Van een basisschool en kinderdagopvang tot en met een supermarkt en gezondheidscentrum. U fietst binnen vijf minuten naar winkelcentrum In de Bogaard en in het naastgelegen Wilhelminapark wandelt u door de prachtige natuurtuin, de heerlijk geurende kruidentuin en langs verschillende waterplassen.

Parkrijk wordt een kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten en goede langzaam verkeersverbindingen. Bij de ontwikkeling en uitwerking van bouwplannen wordt rekening gehouden met een parkeernorm van 1,3. Altijd één parkeerplaats per woning en 0,3 parkeerplaats voor bezoekers parkeren. Om de mobiliteitsbehoefte veilig te stellen worden in Parkrijk extra parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen komen op een aantal verzamel opstelpunten in de wijk (zogenaamde mobiliteitspunten) op loopafstand van de woningen. Op deze verzamelpunten zijn een aantal deelauto’s beschikbaar, die door alle bewoners kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden er plannen uitgewerkt om deze ambitie te realiseren. Meer informatie leest u op deelmobiliteit in Parkrijk.

Duurzaam wonen

Alle woningen zijn gasloos en voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen zodat de woningen nog vele decennia mee kunnen. In de woningen worden slimme technieken toegepast zoals een warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, een ventilatiesysteem dat reageert op de aanwezigheid van mensen in een ruimte, drielaagsglas en zonnepanelen.

 

Niet alleen in de woningen maar ook in het openbaar gebied van RijswijkBuiten is volop aandacht voor duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een variatie in groen (bio-diversiteit), de aanleg van nestgelegenheid voor vogels in zowel het openbaar gebied als in woningen en gebouwen. Maar ook de aanleg van waterdoorlatende verhardingen en de bovengrondse afvoer van regenwater in delen van Parkrijk. Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

 

 

VRAGEN

Voor vragen over Hoflanen kunt u contact opnemen met:

Olsthoorn Makelaars, via:
Telefoonnummer: 070 308 46 56
e-mail: nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl

Frisia Makelaars, via:
Telefoonnummer: 070 342 0101
e-mail: nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

Scroll naar boven