homeDuurzaamDeelmobiliteit in Parkrijk

Deelmobiliteit in Parkrijk

Parkrijk wordt een kindvriendelijke wijk, met autoluwe en autovrije straten en goede langzaam verkeersverbindingen. Bij de ontwikkeling en uitwerking van bouwplannen wordt rekening gehouden met een parkeernorm van 1,3. Altijd één parkeerplaats per woning en 0,3 parkeerplaats voor bezoekers parkeren.

Op basis van kengetallen en aanwezigheidspercentages (CROW) wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen maximaal nodig zijn. Deze parkeerplaatsen hoeven niet allemaal in de straat van de woning te liggen, maar zijn ook te vinden in de directe omgeving daarvan. Vanzelfsprekend wordt ook rekening gehouden met parkeerplaatsen die nodig zijn voor de geplande voorzieningen, zoals een supermarkt, basisschool, kinderopvang en gezondheidscentrum. Bewoners, bezoekers en personeel  kunnen ook gebruik maken van deze parkeerplaatsen (dubbelgebruik). Uitgangspunt blijft wel dat er ingezet wordt op 1 auto per woning. Om de mobiliteitsbehoefte veilig te stellen worden in Parkrijk extra parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen komen op een aantal verzamel opstelpunten in de wijk (zogenaamde mobiliteitspunten) op loopafstand van de woningen. Op deze verzamelpunten zijn een aantal deelauto’s beschikbaar, die door alle bewoners kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden er plannen uitgewerkt om deze ambitie te realiseren.

Mobiliteitspunten

Een mobiliteitspunt is een herkenbare locatie in de wijk met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden en andere voorzieningen. Bij deze mobiliteitspunten staan deelauto’s die  de nieuwe bewoners van Parkrijk kunnen gebruiken. Afhankelijk van de locatie en de wensen uit de buurt kunnen daar op termijn bijkomende functies worden aangeboden worden: zoals deelfietsen en elektrische laadpalen. Een mobiliteitspunt is dus als het ware een spreekwoordelijk vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis.

Wonen in Parkrijk

Wilt u meer weten over wonen in Parkrijk? Op deze pagina vindt u meer informatie.

 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief