Planning aanleg speelzone Wilhelminapark aangepast


De werkzaamheden voor de speelzone in het Wilhelminapark zullen naar verwachting vóór de zomer plaatsvinden. Gasunie wil over enkele jaren een warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden aanleggen. Deze warmteleiding heeft de naam WarmtelinQ. Het beoogde tracé voor deze leiding is de strook waar ook de speelzone is voorzien. Gasunie heeft ons onlangs gevraagd of wij vooruitlopend op hun plannen, bereid zijn het aanleggen van de speelzone uit te stellen. Ook vroegen ze ons om een alternatief speelplan op te stellen als compensatie van het later realiseren van de speelzone.

Op dit moment zijn wij met Gasunie in gesprek over de gevolgen van de aanleg van de warmteleiding voor de speelzone. Het is mogelijk dat er eerst een tijdelijke speelzone wordt ingericht op dezelfde locatie of dat er extra speeltoestellen komen elders in het park. Pas als de werkzaamheden voor WarmtelinQ klaar zijn, zou dan de definitieve speelzone zoals bedoeld aangelegd worden. De verwachting is dat de aanleg van dit deel van WarmtelinQ in 2024 start.

Aanleg vóór de zomer

Zoals gezegd zijn we nog in gesprek met Gasunie. Hoe dan ook, de speelzone in het Wilhelminapark komt er dit jaar. Óf volgens het oorspronkelijke plan óf tijdelijk en/of in aangepaste vorm. Als het een tijdelijke speelzone wordt, zal deze zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eerder aangegeven wensen van de kinderen en de jongeren. Inwoners die eerder hebben meegedacht over de inrichting van de speelzone, zullen wij ook hierbij betrekken. Wij zetten ook dan nog steeds in op aanleg vóór de zomer van 2022.

Wat ging er aan vooraf?          

Vanaf het voorjaar van 2021 hebben we jongeren, kinderen en hun ouders gevraagd naar hun wensen en ideeën voor de speelzone in het Wilhelminapark en speelplekken in Parkrijk. Met de reacties die we hebben ontvangen, zijn voor de speelzone en de speelplekken zogeheten programma’s van eisen opgesteld. Die zijn daarna uitgewerkt in voorlopige ontwerpen waarin is ingetekend welke speeltoestellen op welke plek in de speelzone en speelplekken komen.

In november 2021 zijn de jongeren, kinderen en hun ouders via Groot Rijswijk, de website van de gemeente en social media geïnformeerd over de ontwerpen en hebben wij gevraagd om hun mening over de ontwerpen. Op basis van de reacties zijn de definitieve ontwerpen gemaakt. We hebben toen aangegeven dat een aannemer in maart 2022 aan de slag zou gaan met de aanleg van de speelzone en de speelplekken. De aanleg van de speelplekken en speelzone is helaas iets vertraagd.

Speelplekken Parkrijk

De werkzaamheden voor de speelplekken in de Ockenburger Tientweg en de Dagpauwoogstraat zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 gaan starten. Lees meer over de ontwerpen van deze speelplekken in dit nieuwsbericht.

Scroll naar boven