Gemeente Rijswijk ontvangt bijdrage van Provincie voor realisatie huurwoningen in RijswijkBuiten

Rijswijk heeft subsidie gekregen uit de Knelpuntenpot-regeling van de provincie Zuid-Holland om de bouw van betaalbare huurwoningen langs het spoor aan de noordoostzijde van deelgebied Parkrijk in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten versneld mogelijk te maken. De bijdrage van €500.000,- werd gisteren bekend gemaakt tijdens de Verstedelijkingsconferentie georganiseerd door de provincie. Via de regeling konden gemeenten een verzoek indienen voor de versnelling van lokale woningbouwprojecten voor sociale huur en middenhuur.

Dit voorjaar heeft de gemeente Rijswijk een aanvraag ingediend. Die aanvraag is gedaan om het financiële tekort van de realisatie van 135 sociale huurwoningen in woon-winkelcomplex De Koploper in deelgebied Parkrijk rond te krijgen. Naast de 135 sociale huurwoningen in de Koperloper komen er ook 62 huurwoningen in het middensegment bij. Al deze woningen kunnen nu dankzij de extra subsidie binnen twee jaar gebouwd worden.

In het voormalig glastuinbouwgebied tussen Delft en Rijswijk wordt momenteel gebouwd aan de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld. De locatie van deze woningen in deelgebied Parkrijk is gelegen aan de spoorlijn en nabij industrieel gebied. Het plangebied wordt daarmee beperkend beïnvloed als het gaat om geluidsnormen. Om een goed functionele woonwijk te realiseren, is het noodzakelijk om diverse maatregelen te nemen om het spoorweg- en industrielawaai tegen te houden, zodat een geluidluw binnenmilieu ontstaat. Dit brengt extra bouwkosten met zich mee. Voor de goedkope woningen (sociale- en middenhuurwoningen) zijn deze kosten niet op te vangen binnen de grondexploitatie. Dankzij deze bijdrage van de provincie komt de exploitatie van het plan rond en kan het resterende programma worden ontwikkeld. De woningen worden in samenwerking met Stichting RijswijkWonen en Dura Vermeer Bouw Zuid West BV gerealiseerd.

Foto: Martijn Beekman

Scroll naar boven