Creatieve bijeenkomst werkgroep inrichting wijkontmoetingsplaats Hof van Sion

Onlangs kwam de werkgroep voor de inrichting van de wijkontmoetingsplaats in Hof van Sion bij elkaar. In Hof van Sion ligt maar liefst 4.900 vierkante meter grond dat onbebouwd blijft vanwege de archeologische vondsten in die grond. Hier kunnen we een mooie plek creëren waar buurtbewoners (jong én oud) elkaar kunnen ontmoeten. 

Werkgroep aAn de slag

Via Samen.Rijswijk.nl (het participatieplatform van gemeente Rijswijk) hebben geïnteresseerden zich aangemeld voor de werkgroep. Die bestaat uit omwonenden en maatschappelijk partners uit de wijk, zoals Oranjevereniging Sion en Haaglanden Beweegt.

Op basis van de ingestuurde wensen die van 24 januari tot 21 februari zijn opgehaald op samen.Rijswijk is de werkgroep tijdens de bijeenkomst samen met twee landschapsarchitecten aan de slag gegaan met het verder uitwerken van een aantal schetsontwerpen.

Na een korte uitleg over de totstandkoming van het schetsontwerp uit 2017 zijn de werkgroepleden uit elkaar gegaan in verschillende themagroepjes:

  • historie en archeologie
  • groen en duurzaamheid
  • ontmoeten en activiteiten/evenementen
  • sport en spel.

In de themagroepjes zijn de wensen uit het participatieproces uit 2017 en recente doorgegeven reacties hierop op Samen.Rijswijk besproken. Ook is bekeken welke ideeën het meeste draagvlak hadden onder alle belanghebbenden. Op basis daarvan hebben de landschapsarchitecten ter plekke voor elk thema een schets op hoofdlijnen uitgewerkt.

Alle schetsontwerpen zijn vervolgens gepresenteerd, waarna de werkgroepleden met rode en groene stickers hebben kunnen aangeven welke elementen van de ontwerpen hen het meest en het minst aanspraken. Hierbij werd nog even kort stilgestaan.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment zijn de landschapsarchitecten aan de slag om twee voorlopige schetsontwerpen uit te werken. Dit gebeurt op basis van de bijeenkomst met de werkgroep, wensen die zijn opgehaald in 2017 en de reacties hierop die zijn opgehaald in 2022. Naar verwachting worden de voorlopige schetsontwerpen in april 2022 gepubliceerd op Samen.Rijswijk.nl. Op dat moment horen we graag je mening over de voorlopige ontwerpen van de werkgroep. Hebben we jouw wensen en aandachtspunten goed begrepen? Jouw reactie daarop nemen we waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de voorlopige ontwerpen. En kun je uiteindelijk stemmen op jouw favoriete ontwerp.

Scroll naar boven