Bedrijventerrein Parkrijk

RijswijkBuiten is niet alleen een bijzondere plek om te wonen. Maar ook om te werken!

Deelgebied Parkrijk biedt, anders dan deelgebied Sion, naast woningen ook ruimte aan bedrijfshuisvesting. Het ‘kleuren’ van een woonwijk met bedrijfsmatige activiteiten als maatschappelijke, kantoor- en dienstenfuncties levert een verscheidenheid en levendigheid op en past bij een duurzame wijk: het beperken van vervoersbewegingen. Aan de rand van deelgebied Parkrijk zijn in bedrijfsverzamelcomplex De Comphaan reeds 72 bedrijfsunits gerealiseerd. Ook is er in deelgebied Parkrijk bouwrijpe grond voor bedrijven te koop. Het bedrijventerrein is gelegen nabij de afslag A4/A13 en het centrum van Delft en Rijswijk en ligt daarmee in het hart van een groot verzorgingsgebied.

TE KOOP – Bouwrijpe grond voor bedrijven

Naast bedrijvenlocatie De Comphaan bevindt zich deelplan H7 met de bestemming “bedrijventerrein”. In totaal komt hier circa 20.000 m2 bouwrijpe grond te koop, verdeeld over 4 tot 6 kavels tussen circa. 2.000 en 6.500 m2.

De prominente ligging van het deelgebied ten opzichte van de naastgelegen woonwijk vraagt om een samenhangende signatuur van de gebouwontwerpen welke het karakter van een ‘standaard bedrijfshal’ overstijgen.

Voor deze locatie zoeken we ondernemers en bedrijven die bijdragen aan de economische doelen van de gemeente Rijswijk en een hart hebben voor RijswijkBuiten als duurzame woonwijk. Voor deze centrale locatie denken we aan bijvoorbeeld (innovatieve) maakindustrie, R&D en schone (zero emissie) stadslogistiek richting de binnenstad van Delft en Rijswijk.

Ter stimulering van het vestigingsklimaat biedt de gemeente Rijswijk, naast de verkoop van de grond, ook de mogelijkheid om de grond af te nemen in erfpacht voor onbepaalde tijd tegen een marktconforme canonrente. Hierdoor kunnen mogelijk de investeringslasten van uw toekomstige nieuwbouw worden verlaagd.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail met uw bedrijfsgegevens naar bedrijvenrwb@rijswijk.nl. Team Bedrijven RijswijkBuiten neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Scroll naar top