Header

Buitenplaats Sion wordt het hart van de wijk! Doet u mee?

Kom naar de maandelijkse intiatievenavond voor een bruisende Buitenplaats in RijswijkBuiten

Met de donkere dagen achter de rug wordt het tijd om plannen te maken voor een zonnig voorjaar op de Buitenplaats Sion. Kom op 31 januari van 19.30 - 21.30 uur naar het Informatiecentrum RijswijkBuiten (van Rijnweg 3b) en praat mee, neem initiatief, of sluit u aan bij de ontwikkeling van een idee van een buurtgenoot. Samen maken we van de Buitenplaats een prachtplek voor RijswijkBuiten!

Kom mee naar Buiten! is een initiatief van betrokken bewoners, CU@Sion, de gemeente Rijswijk, programmabureau RijswijkBuiten, Dura Vermeer en STIPO. Samen werken we de komende tijd aan een ontmoetingsplek voor de wijk en de omgeving. Een plek waar u uw buurtbewoners ontmoet, waar kinderen kunnen spelen, waar altijd wat te doen is. Terwijl de wijk volop in ontwikkeling is nodigen wij u uit om tijdelijke activiteiten te organiseren op de Buitenplaats, op weg naar de toekomstige inrichting en bestemming van het middengebied van het terrein.

Aanmelden voor de initiatievenavond kan via de website van RijswijkBuiten. Vanwege beperkte capaciteit van het informatiecentrum, is het raadzaam snel in te schrijven. Mocht deze initiatievenavond onverhoopt vol zitten, dan bent u van harte welkom op de volgende editie.

Heeft u al een initiatief in gedachten voor de Buitenplaats, en zou u die graag willen presenteren aan buurtgenoten en andere betrokkenen op 31 januari? Neem dan contact op met Charlot Schans van STIPO (charlot.schans@stipo.nl)  en bespreek de mogelijkheden. Graag tot ziens op 31 januari!

---

Beukenhaagjes

Bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten is veel aandacht besteed aan het groene karakter van het openbare gebied. Onderdeel van het groen in de wijk is de groene erfafscheiding, die u in iedere voortuin terugvindt in de vorm van beukenhagen. Er zijn diverse meldingen binnengekomen over dode beukenhaagjes. Om het groene karakter in RijswijkBuiten te waarborgen is besloten om de dode beukenhaagjes éénmalig te vervangen. Meldingen over dode beukenhaagjes, of andere vragen over de laatste actuele ontwikkelingen in uw wijk, kunt u indienen via rijswijkbuiten@rijswijk.nl.

---

Inrichting openbare ruimte Parkrijk

Parkrijk is volop in ontwikkeling, de wijk begint steeds meer vorm te krijgen. In Parkrijk heeft de afgelopen tijd een schoonmaakactie plaatsgevonden. Rondslingerend (bouw)materiaal is opgeruimd en groenvakken zijn opgeschoond.

Na oplevering van Parkrijk fase 1 werd zichtbaar duidelijk dat de inrichting van het openbaar groen in dit gebied beter kan. Landschapsarchitect Wijnand Bouw is gevraagd om voor het toekomstig op te leveren gedeelte van Parkrijk op zoek te gaan naar manieren om het openbaar gebied te vergroenen, en hiermee meer recht te doen aan de groene ambities van RijswijkBuiten. Daarnaast gaan studenten van het Wellantcollege mbo, in het kader van een leeropdracht, onderzoek doen naar de vergroeningsmogelijkheden van de geveltuintjes in Parkrijk. Zodra de ontwerpen voor het nog te realiseren gebied klaar zijn, wordt bekeken wat daarvan in Parkrijk fase 1 alsnog gerealiseerd kan worden.

Daarnaast is op 10 december voor de huidige bewoners van Parkrijk een bewonersavond georganiseerd om met hen in gesprek te gaan over de leefomgeving Parkrijk, en om samen te zoeken naar oplossingen voor de verbeterpunten. Aan de bewoners is een viertal stellingen voorgelegd en aan hen is gevraagd om hierop te reageren. De komende tijd gaan we aan de slag met de opbrengst, een uitgebreide terugkoppeling aan de bewoners van Parkrijk volgt. In elk geval is toegezegd dat de nu nog lege plantvakken en speelplekken in de wijk in overleg met de bewoners worden ingericht. Een aantal bewoners heeft zich tijdens de bewonersavond opgegeven om mee te denken met de inrichting van de openbare ruimte en de speeltuintjes. Bent u bewoner van Parkrijk en wilt u ook graag meedenken? Opgeven kan via rijswijkbuiten@rijswijk.nl onder vermelding van ‘inrichting openbare ruimte Parkijk’.

---

Bewonerscommissie Parkrijk

Het is prettig om in de wijk een gezamenlijk aanspreekpunt te hebben die de belangen van Parkrijk als buurt behartigd. Een aantal bewoners heeft zich tijdens de bewonersavond aangemeld voor de bewonerscommissie. Wilt u zich ook inzetten voor de wijk? Opgeven kan via rijswijkbuiten@rijswijk.nl onder vermelding van 'bewonerscommissie Parkrijk'.

---

Speeltuin de Menagerie: stem op uw favoriete ontwerp

Op het tweede eiland van de Eilanden van Sion wordt binnenkort een nieuwe speelplek ingericht. Het gaat om de speelplek bij de Menagerie. De speelwensen van de jongste bewoners van de wijk zijn opgehaald tijdens een inspiratiesessie op 6 juli 2018. Op basis hiervan is een drietal ontwerpen gemaakt. Welk ontwerp het gaat worden laten wij graag over aan alle kinderen uit de buurt. Bewoners van Sion zijn per brief uitgenodigd om hun stem uit te brengen via de website van RijswijkBuiten. Per huishouden kan één keer worden gestemd. Heeft u uw stem nog niet uitgebracht? Breng dan nu uw stem uit via de website van RijswijkBuiten. Het winnende ontwerp wordt op woensdag 30 januari 2019 om 14:00 uur feestelijk onthuld. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De nieuwe speelplek zal naar verwachting in maart 2019 worden aangelegd.

---

Trapveldje naast het Terras van Sion wordt verplaatst

Het trapveldje naast het Terras van Sion wordt in januari 2019 verplaatst naar de Van Rijnweg 1d, ter hoogte van Programmabureau RijswijkBuiten. Dit is nodig vanwege de toekomstige woningbouwontwikkeling op deze huidige locatie. Na het verplaatsen van het trapveld zal deze niet direct voorzien zijn van een volgroeide grasmat. Naar verwachting zal de grasmat in het voorjaar van 2019 voldoende zijn aangegroeid. 

---

Programmabureau RijswijkBuiten gesloten tijdens de feestdagen

Het informatiecentrum RijswijkBuiten is tot medio januari 2019 gesloten. In de tussentijd kunt u met vragen en meldingen terecht bij programmabureau RijswijkBuiten via rijswijkbuiten@rijswijk.nl. In verband met de feestdagen is programmabureau RijswijkBuiten ook van 24 december tot en met 1 januari gesloten. Binnengekomen meldingen worden vanaf woensdag 2 januari 2019 weer beantwoordt. Tevens zullen er in de kerstvakantie geen bouwactiviteiten plaatsvinden.      

---

Het team van RijswijkBuiten wenst u fijne feestdagen!

2019 staat alweer bijna voor de deur. Terugkijkend op 2018 zijn er weer mooie mijlpalen bereikt in RijswijkBuiten. We hebben wederom vele nieuwe bewoners mogen verwelkomen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.