Halverwege april 2024 starten de werkzaamheden voor de bouw van 9 grondgebonden woningen en een tweede ontsluiting op het water. Dit komt op de locatie van de voormalige IJzervlechterij en het braakliggend stuk grond op de hoek van Hof van Sion en de Sionsweg. Om de bouwwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten wij een deel van de Sionsweg vanaf medio april 1 jaar lang af (zie afbeelding 1).

Wat ging hieraan vooraf? 

In mei en november 2022 en juni 2023 hebben wij omwonenden tijdens informatiebijeenkomsten bijgepraat over onze plannen. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw rond. Dat betekent dat de bouw binnenkort start.  

Tijdelijke afsluiting Sionsweg 

Halverwege april 024 starten de werkzaamheden. Dan sluiten we de Sionsweg tussen Sionsweg 3a en de brug over de Noordhoornse Wetering voor 1 jaar af voor auto’s, (brom)fietsen en voetgangers. Tijdens de afsluiting zijn alle woningen en bedrijven in de omgeving gewoon bereikbaar via een omleidingsroute.  De werkzaamheden starten later dan gepland, eerder waren we van plan om in de week van 4 maart te starten met de bouw. Zodra de precieze startdatum medio april bekend is, leest u dit in dit nieuwsbericht.

Afbeelding 1: locatie Rijswijksche Vlechterij en afsluiting.

Omleidingsroute 

De precieze omleidingsroute vindt u eind maart 2024 op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden (onderaan de pagina bij ‘nieuws’). Op straat wordt de omleidingsroute aangegeven met gele borden. 

Planning van de werkzaamheden 

  • Eerst start de bouw van de woningen die, als alles volgens planning verloopt, in het eerste kwartaal van 2025 worden opgeleverd.  
  • Eind 2024/in het eerste kwartaal van 2025 wordt de ontsluiting op het water aangelegd, inclusief een nieuwe brug op de Sionsweg over het water. De rijbaan voor auto’s en fietsers wordt op de brug versmald in vergelijking met de rest van de Sionsweg. Dit is om de snelheid van autoverkeer te remmen. Daarmee wordt dit deel van de Sionsweg verkeersveiliger. 
  • Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat de Sionsweg uiterlijk 1 maart 2025 weer open is.  

Meer informatie 

Meer informatie over de Rijswijksche Vlechterij leest u op www.rijswijkbuiten.nl/vlechterij. Heeft u vragen? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten (bereikbaar van maandag tot en met donderdag). Stuur een e-mail naar: rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 070-326 1975.  

Scroll naar boven