Werkzaamheden Speeltuin Mirabelle


Vanaf 19 september voert Maranus Groenvoorziening BV namens de gemeente Rijswijk diverse renovatie werkzaamheden uit aan de ondergrond van de speeltuin aan de Mirabelle.

Er wordt een nieuwe drainage aangelegd die zorgt voor een betere waterafvoer. De hele locatie wordt gespit in verband met een storende laag in de grond. Daarnaast worden er nieuwe graszoden aangebracht, zodat het weer een groen grasveld wordt. Omdat de grond en het gras zich moet herstellen en de graszoden moeten wortelen, is het noodzakelijk om de speeltuin circa 6 weken af te sluiten.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur en worden uitgevoerd door Maranus Groenverzorging.. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Bijvoorbeeld geluidsoverlast en de tijdelijk mindere beschikbaarheid van parkeerplekken door het neerzetten van machines en of materialen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

VRAGEN

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen aan info@maranusgroen.nl.

Scroll naar boven