Werkzaamheden Park-as

Vanaf 25 september tot 30 oktober 2023 zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de Park-as. Na de oplevering van de woningen in de Dagpauwoogstraat, Citroenvlinderstraat en Argusvlinderstraat zijn er tijdelijke betonplaten aangelegd in verband met de bereikbaarheid van de straten en woningen. De betonplaten worden verwijderd omdat wij binnenkort gaan starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de woningbouw in de Park-as.

PLANNING

Het verwijderen van de betonplaten zal in week 39 (25-29 september) van 2023 plaatsvinden. De Citroenvlinderstraat en de Argusvlinderstraat worden voorlopig doodlopend, waardoor er dus niet meer kan worden rondgereden. Deze situatie zal zo blijven totdat de woningbouw en het openbaar gebied gerealiseerd en opgeleverd worden. Zoals de planning er nu uitziet, zullen de laatste woningen en woonstraten in het 1e kwartaal van 2025 worden opgeleverd.

Afbeelding 1: Werkzaamheden Parkrijk

Vanaf 25 september tot 30 oktober 2023 zult u in de straten geen mogelijkheid hebben om te keren. Bewoners kunnen wel, zoals gebruikelijk, de woningen benaderen via de achterzijde. In de week van 23-27 oktober 2023 zal er een keerlus worden aangebracht. Vanaf 30 oktober zijn de keerlussen gereed en wordt het weer mogelijk om te keren in de Citroenvlinderstraat en Argusvlinderstraat. Op de afbeelding hierboven kunt u zien waar de keerlussen worden aangebracht.

VRAGEN?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 070 – 326 19 75.

Scroll naar boven