Werkzaamheden ontsluitingsweg Laan van Sion


Binnenkort starten de (voorbereidende) werkzaamheden rondom de aanleg van een tweede ontsluitingsweg via de Laan van Sion. In maart 2022 is het oude kantoor van het programmabureau RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg 1d gesloopt. Zo komt er ruimte beschikbaar waardoor de Laan van Sion kan worden doorgetrokken. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en ontsluiting van Sion en wordt het auto- en fietsverkeer beter verdeeld over de twee wijkontsluitingswegen richting de Prinses Beatrixlaan. Naar verwachting wordt de nieuwe Laan van Sion in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd.

Op dit moment vindt op de locatie van de toekomstige weg bodemonderzoek plaats. Vanaf maandag 11 april 2022 starten we met voorbereidende werkzaamheden op de locatie. Tot eind april wordt er zand en grond aangebracht als voorbelasting. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn bedoeld ter verbetering van de ondergrond van de locatie voor de definitieve aanleg van de Laan van Sion.

Het bouwverkeer rijdt via de Prinses Beatrixlaan en de Laan van Sion (zie afbeelding 1). Vanzelfsprekend worden de werkzaamheden zo uitgevoerd, dat eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor. Kijk hier voor een actueel overzicht van alle (weg)werkzaamheden in RijswijkBuiten.

Afbeelding 1: locatie (voorbereidende) werkzaamheden en aanrijroute bouwverkeer.
Scroll naar boven