Werkzaamheden Koetshuis aan de Sionsweg

Stadsherstel heeft onlangs het voormalige Koetshuis aan de Sionsweg 42-44 overgenomen van de gemeente Rijswijk. Daarmee zetten gemeente Rijswijk en Stadsherstel zich samen in voor het herstel en behoud van het historisch Koetshuis in RijswijkBuiten. Meer informatie over deze plannen leest u in dit nieuwsbericht. Stadsherstel start op maandag 30 januari 2023 met werkzaamheden in het Koetshuis, meer informatie daarover leest u in dit bericht.

De werkzaamheden

Stadsherstel start op maandag 30 januari met de sloop van twee niet monumentale bijgebouwen. Ook wordt oud stucwerk van de binnenwanden verwijderd. Dit is nodig om de zogenaamde bouwsporen in beeld te brengen. Bouwsporen zijn in de bouwhistorie en archeologie fysieke sporen die aanwijzingen geven over de bouwgeschiedenis van het Koetshuis. Doordat er over tijd afwerklagen zoals stucwerk zijn aangebracht en aanbouwen zijn gebouwd zijn die sporen nu niet zichtbaar. Ook oorspronkelijke gevelopeningen zoals ramen en deuren zijn in de loop der tijd veranderd en verplaatst.

Om goede keuzes in het restauratieplan te kunnen maken is het belangrijk om die bouwsporen in beeld te brengen. Hiervoor word het oude stukadoorswerk van de binnenwanden verwijderd en ook worden de niet monumentale aanbouwen afgebroken. Na het afbreken van de aanbouwen wordt ook aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd onder de aanbouwen. Na het in beeld brengen van de bouwsporen stelt Stadsherstel een restauratieplan op. In combinatie met het uitgevoerde cultuurhistorische onderzoek ligt er dan een stevige basis voor een de restauratie en herbestemming.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en duren tot uiterlijk vrijdag 20 februari 2023. Omwonenden kunnen o.a. geluidsoverlast ervaren van de werkzaamheden. Er bestaat geen gevaar voor trillingen.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de ontwikkeling van het Koetshuis? Neem dan contact op met Stadsherstel via het contactformulier op www.stadshersteldenhaag.nl.

Scroll naar boven