Werkzaamheden bouwweg Parkrijk

Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden van het Wilhelminapark een bouwweg aangelegd. Van 25 oktober 2021 tot naar verwachting 24 december 2021 vinden er diverse werkzaamheden plaats aan de bouwweg. De bouwweg op het bouwterrein ter hoogte van Parkrijk fase 1-4 en De Wilgen wordt verlegd richting het noorden en er wordt riolering aangelegd.

Afbeelding 1:  Locatie werkzaamheden nabij bouwweg Parkrijk. Waarbij de huidige bouwweg in rood is aangegeven en het gedeelte van de bouwweg dat de komende tijd wordt verlegd in blauw is aangegeven.

Vanwege deze werkzaamheden wordt de tijdelijke toegang van de Parelgraslaan naar het Wilhelminapark gedurende de werkzaamheden op alle werkdagen en in het weekend afgesloten. Dit is helaas noodzakelijk omdat de bouwweg vanwege de werkzaamheden niet op een veilige manier overgestoken kan worden. Wij streven ernaar om de tijdelijke toegang in de kerstvakantie, vanaf 24 december 2021, weer open te stellen.

Tijdens de werkzaamheden is het tijdens een tweetal periodes niet mogelijk om de aanvoer van bouwmateriaal naar de bouwplaats van Parkrijk via de bouwweg te laten verlopen. Dit betreft:

  • Week 45 en 46 (maandag 8 november tot en met vrijdag 19 november 2021)
  • Week 49 tot en met 51 (maandag 6 december tot en met vrijdag 24 december 2021)

Gedurende bovenstaande periodes wordt het bouwmaterieel voor de bouwplaats van Parkrijk aangevoerd via de Laan van ’t Haantje. De aanrijroute ziet u in onderstaande afbeelding. Dit gebeurt uiteraard met aandacht voor de veiligheid van de omgeving en onder begeleiding van verkeersregelaars ter hoogte van de inrit vanaf de Laan van ’t Haantje richting de ingang van de bouwplaats. 

Afbeelding 2: Tijdelijke aanrijroute (bruin) en inrit bouwplaats Parkrijk voor bouwverkeer vanaf 8 november tot en met 19 november 2021 en vanaf 6 december tot en met 24 december 2021.

Altijd op de hoogte via de digitale kaart met (bouw)werkzaamheden

In de digitale kaart op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten. Voor de actuele projecten is de verwachte planning en fasering opgenomen.

Bovendien leest u per project de contactmogelijkheden wanneer u vragen heeft over het project en/of de actuele werkzaamheden van dit project. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten via e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl of telefoonnummer 070-3261975. Wij helpen u graag verder.

Scroll naar boven