Voorlopige ontwerpen speelzone Wilhelminapark en de speelplekken Parkrijk

Afgelopen voorjaar hebben we jongeren, kinderen en hun ouders gevraagd naar hun wensen en ideeën voor de speelzone in het Wilhelminapark en de speelplekken in Parkrijk. In totaal hebben we 271 reacties ontvangen.

Met de reacties die we hebben ontvangen, zijn voor de speelzone en voor de speelplekken programma’s van eisen opgesteld. Voor de speelzone in het Wilhelminapark hebben  jongeren laten weten dat zij graag een plek zouden hebben waar ze kunnen sporten. Kinderen willen graag klimmen en klauteren. En ouders vinden het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Ook vinden mensen het belangrijk dat het een inclusieve speelzone wordt waar alle kinderen uit de omgeving samen kunnen spelen. Voor de speelplekken in Parkrijk geven kinderen aan graag te spelen op een duikelrek, glijbaan en klimtoestel. Ouders vragen vooral aandacht voor de veiligheid van de speelplekken.

Deze programma’s van eisen zijn uitgewerkt in voorlopige ontwerpen waarin is ingetekend welke speeltoestellen op welke plek worden geplaatst.

In het voorlopig ontwerp voor het Wilhelminapark is een natuurlijke speelzone ontworpen door gebruik te maken van natuurlijke materialen en bestaande heuvels en slootjes en door aandacht aan beplanting te besteden. De speelzone bestaat uit 3 delen: een balanceer/struinroute door het gras, een centrale klim- en klauterzone en een sport- en spelzone.

In Parkrijk zijn twee speelplekken ontworpen. De speelplek in Parkrijk West heeft als thema Water. De licht glooiende vloer lijkt op een eiland in het water. De plek is goed bereikbaar voor iedereen en heeft onder meer een uitkijktoren met klimnet en een glijbaan. De speelplek in Parkrijk Oost heeft een vogelnestschommel en een uitdagende balanceer- en klimroute over diverse speeltoestellen. De twee speelplekken worden met elkaar verbonden via de schoolroute.

Geef je mening

De gemeente Rijswijk is razend benieuwd wat iedereen van de voorlopige ontwerpen vindt. Bekijk daarom de ontwerpen op de website van speelplan en geef je reactie! Dit kan van 1 tot 14 november. Op basis van de reacties bekijken we of we het ontwerp nog aanpassen. Dan maken we het definitieve ontwerp en kan de aannemer in maart volgend jaar aan de slag met de aanleg van de speelzone en de speelplekken.

Scroll naar boven