Terugblik op informatieavond voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West


Op donderdag 1 september 2022 van 19:30 tot 22:00 uur vond een informatieavond over Pasgeld – West plaats in het stadhuis van de gemeente Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst werd de opzet van het voorontwerp bestemmingsplan toegelicht en een presentatie van het stedenbouwkundig plan Pasgeld – West gegeven.

Wat ging hieraan vooraf?

Afgelopen jaar zijn veel waardevolle informatie en adviezen verzameld tijdens het participatietraject. Op basis hiervan is het Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de kaders en uitgangspunten voor Pasgeld. Op 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld-West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Voor het gebied Pasgeld Oost is de raad akkoord gegaan met de ontwikkeling van 100 tot 110 vrije sector woningen. Het raadsbesluit kunt u teruglezen op www.schetsboekpasgeld.nl.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN VERVOLG PASGELD WEST

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West op 5 juli 2022 vastgesteld.
Het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West ligt vanaf vrijdag 26 augustus 2022 tot en met donderdag 6 oktober 2022 ter inzage.

Informatieavond op 1 september 2022

Gelijktijdig met de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan organiseerde de gemeente Rijswijk een informatieavond op 1 september 2022. Tijdens de informatieavond werd de opzet van het voorontwerp bestemmingsplan toegelicht en een presentatie van het stedenbouwkundig plan Pasgeld – West gegeven. Daarnaast was er gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen.

Procedure bestemmingsplan Pasgeld West

Pasgeld-West heeft al een bestemming als woon- en werkgebied. De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan ter uitvoering van het raadsbesluit van oktober 2021. Daarmee worden de volgende planonderdelen positief bestemd en mogelijk gemaakt door middel van een eindbestemming;

  • de groenblauwe hoofdstructuur van Pasgeld, waaronder het slagenlandschap, de parkloper en de bosloper;
  • de bouw van maximaal 1.000 woningen;
  • het bedrijventerrein ten zuiden van de Laan van ’t Haantje tot en met milieucategorie 3.1;
  • een mogelijk toekomstige halteplaats voor de trein en/of lightrail; en
  • een deel van Volkstuinvereniging de Schoffel.

Inspraak

Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan in de periode van 26 augustus tot en met 6 oktober 2022. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. team RijswijkBuiten.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN INZIEN

Het voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld-West ligt vanaf vrijdag 26 augustus 2022 tot en met donderdag 6 oktober 2022 ter inzage. Een digitaal exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. Hier kunt u de stukken alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te zien als pdf-bestanden via www.rijswijkbuiten.nl/projecten.

Scroll naar boven