Terugblik informatiebijeenkomsten voor omwonenden over de Rijswijksche Vlechterij

Op 25 mei 2022 zijn direct omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor de Rijswijksche Vlechterij. Op 22 november 2022 heeft een tweede inloopbijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij de voorgenomen plannen laten zien en konden omwonenden hierover in gesprek. Ook was er ruimte om vragen te stellen en opmerkingen door te geven. Deze nemen wij waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de plannen. De getoonde informatie op deze bijeenkomsten vindt u verderop deze pagina.

De plannen

Woningen

In totaal komen er naar verwachting 9 nieuwbouwwoningen. Waaronder 5 vrijstaande en 4 geschakelde woningen. Een groot deel van deze woningen zijn ‘levensloopbestendig’. Dit betekent dat zij een slaapkamer en badkamer op de begane grond hebben. Alle woningen worden duurzaam gebouwd en zijn onder andere voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Op dit moment werkt Zeinstra Veerbeek Architecten aan de nadere uitwerking van het plan. Kijk voor actuele informatie hierover op www.rijswijkbuiten.nl/vlechterij

Afbeelding 1. Situatieschets voorgenomen plannen 'Rijswijksche Vlechterij'' (januari 2023)

Afbeelding 1. Situatieschets voorgenomen plannen ‘Rijswijksche Vlechterij’ (januari 2023)

Tweede ontsluiting voor boten

Op dit moment is er één ontsluiting voor (gemotoriseerde) boten in Sion. Ter hoogte van de Spieringwetering kunt u met de boot de Noordhoornse Wetering opvaren. Afgelopen periode is geconstateerd dat veel bewoners van een woning gelegen aan het water in Sion in het bezit zijn van een boot. Dit betekent dat het op sommige momenten druk kan zijn op het water. Ter verbetering van de veiligheid op het water en het woongenot voor omwonenden, zijn wij voornemens om een tweede ontsluiting voor boten te realiseren in Sion. Zo wordt het vaarverkeer verdeeld over twee routes. Voor de tweede ontsluiting is een beoogde locatie gevonden nabij de voormalige IJzervlechterij aan de Sionsweg (zie bovenstaande afbeelding), zoals ook is aangegeven in het (onherroepelijke) bestemmingsplan.

Brug op de Sionsweg

De tweede ontsluiting op het water loopt vanaf de Noordhoornsewetering onder de Sionsweg, tussen Hof van Sion en de Warmoestuin, door. Dat betekent dat er op deze locatie een verkeersbrug komt zodat de Sionsweg bereikbaar blijft voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Afbeelding 2: Impressie en afmetingen brug

De maximale doorvaarhoogte onder de brug is 1,40 meter. Het water onder de brug wordt 5.64 meter breed. Het wegdek op de brug wordt 4,00 meter breed. Dat betekent dat de huidige breedte van de Sionsweg ongewijzigd blijft. De weg voor auto’s en fietsers wordt 2,40 meter breed. En aan beide kanten van de weg komt een stoep van 80 centimeter breed. De rijbaan voor auto’s en fietsers wordt op de brug versmald in vergelijking met de rest van de Sionsweg. Dit is om de snelheid van autoverkeer te remmen. Daarmee wordt dit deel van de Sionsweg verkeersveiliger.

De uitstraling van de brug is gelijk aan bruggen die al eerder in deelgebied Sion zijn aangelegd aan de Loofgang, Menagerie en Boomgaard/Spieringsweteringweg. Een impressie van de brug en de afmetingen ziet u in de afbeelding hierboven.  

Door de aanleg van de brug komt het wegdek op de nieuwe Sionsweg maximaal 1 meter hoger te liggen dan het huidige wegdek. Dit hoogteverschil verschilt per locatie. Dat komt omdat de hoogte van het wegdek toeneemt naarmate de weg dichter bij de brug komt. Dit is nodig om te zorgen voor een veilige aanrijroute richting de brug. In onderstaande afbeelding is te zien op welke locatie het wegdek stijgt en hoe groot het hoogteverschil op deze locatie is in vergelijking met de hoogte van het huidige wegdek. Hieronder kunt u deze afbeelding op groot formaat downloaden, zodat u de informatie beter kunt bekijken.

Afbeelding 2: impressie hoogteverschillen brug op de Sionsweg (november 2022)

Afbeelding 3: impressie hoogteverschillen brug op de Sionsweg (november 2022)

Getoonde panelen op informatieavondEn

Hieronder kunt u de getoonde panelen op de twee informatieavonden voor omwonenden downloaden. Let op: de panelen van de eerste informatieavond zijn inmiddels geüpdatet, de panelen van tweede informatieavond zijn op dit moment het meest actueel.

Vragen

Wij houden omwonenden op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Voor vragen over de voorgenomen plannen voor de Rijswijksche Vlechterij kunt u contact opnemen met informatiecentrum RijswijkBuiten. Bel naar telefoonnummer 070 – 326 19 75 of stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl

Scroll naar boven