Succesvolle Dag van Pasgeld: bewoners en belangstellenden krijgen wandelend uitleg over natuurinclusieve toekomst in RijswijkBuiten

Op zaterdag 26 juni 2021 hebben ongeveer 60 mensen meegedaan met een georganiseerde wandeling door het Rijswijkse Pasgeld. Tijdens de korte voettocht werd op tussenstops uitleg gegeven over behoud van natuur en over wonen in dit gebied. De wandeling is een initiatief van de gemeente Rijswijk en is onderdeel van het participatietraject voor Pasgeld, het hele gebied tussen A4, de Vliet en het spoor.

Behoud van natuur

Belangrijke onderdelen van Pasgeld zijn het Elsenburgerbos en het slagenlandschap langs de Vliet. Bij deze groene gebieden werd uitleg gegeven over de historie. En over hoe in de toekomst de natuur- en cultuurhistorische waarden worden versterkt. Beide gebieden zijn populaire recreatiegebieden voor Rijswijkers. Het was daaom voor de deelnemers aan de wandeling een prettige verrassing te vernemen dat de gebieden behouden blijven en zelfs verbeterd zullen worden.

Wonen in het groen?

Op de tussenstops spraken deelnemers ook met medewerkers en adviseurs van de gemeente. In de nabije toekomst wordt het in Pasgeld West al mogelijk om op een natuurinclusieve manier te wonen nabij de bestaande groengebieden. De wandelaars lieten op verschillende locaties reacties achter, met uiteenlopende wensen over de toekomst van het gebied. Om de goede balans tussen gebiedsontwikkelingen, de woonopgave en groen te verkennen, is gemeente Rijswijk in maart dit jaar gestart met participatie, onder de noemer ’Schetsboek Pasgeld’.

Verschillende varianten

De participatie voor geheel Pasgeld vindt plaats op schetsboekpasgeld.nl met ruim 160 geïnteresseerden. Een deel van hen denkt regelmatig mee met de gemeente over de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Daarnaast denken 12 personen intensief mee in een klankbordgroep. Alle reacties die via de verschillende activiteiten zijn binnengekomen, hebben veel informatie en ideeën opgeleverd.

Op basis daarvan heeft de gemeente verschillende varianten uitgewerkt in kaarten en sfeerbeelden. Deze varianten worden doorgerekend op hun maatschappelijke kosten en baten: er wordt niet alleen gekeken naar financiële opbrengst, maar ook naar de effecten op ecologie, klimaatadaptatie, woningbehoefte en leefbaarheid. De varianten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad voor besluitvorming. Deze besluitvorming is de basis om aan de slag te gaan met de uitwerking van de verschillende deelgebieden

Slotbijeenkomst 15 juli

Op donderdagavond 15 juli 2021 (vanaf 19.30 uur) deelt gemeente Rijswijk de resultaten van het participatietraject in een slotbijeenkomst via Zoom. In deze bijeenkomst wordt ook het vervolgproces toegelicht. Aanmelden kan via www.schetsboekpasgeld.nl. Op deze website staan ook uitgebreide achtergrondinformatie en binnenkort een beeldverslag van de Dag van Pasgeld. Op 12 oktober 2021 worden de uitkomsten van het participatietraject en de voorkeursvariant voor de ontwikkeling besproken in de gemeenteraad.

Scroll naar boven