Start ontwikkeling 54 eengezinswoningen in Sion Parck

Onlangs ondertekenden de gemeente Rijswijk en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe woonbuurt Sion Parck in RijswijkBuiten. BPD gaat hier 54 eengezinswoningen realiseren op de voormalige bedrijfslocatie van Van der Maarel glastuinbouw aan de Pastoor Verburchweg. Op dit moment heeft deze locatie de bestemming bedrijventerrein. Dat betekent dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.

54 duurzame koopwoningen

In Sion Parck ontwikkelt BPD 30 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 18 woningen aan het water. Op dit moment werkt BPD, samen met het Haagse architectenbureau KOW, aan de nadere uitwerking van het plan. De opzet is dat Sion Parck, met een mooie groene binnenplaats en zorgvuldige inpassing in de bestaande groen- en waterstructuren, straks goed aansluit op de bestaande woningen in deelgebied Sion. Passend bij de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten ontwikkelt BPD de woningen in Sion Parck  gasloos en met zeer hoge energieprestaties. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.

Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten): ’Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Sion Parck is de verbinding met de bestaande wijk. Zoals we gewend zijn in RijswijkBuiten worden de woningen in Sion Parck duurzaam gebouwd en wordt ook de openbare ruimte duurzaam ingericht met aandacht voor groen en water. Ook de verbinding met de bestaande wijk is van belang. Zo worden direct omwonenden en de toekomstig kopers van Sion Parck betrokken bij de inrichting van de verbindende groene zone die door Sion Parck naar de naastgelegen Zwethzone loopt’.

Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten) ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar BPD (foto: BPD).

Planning

Afgelopen week zijn de direct omwonenden in een digitale informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor Sion Parck. Vooruitlopend op de planvorming en de bestemmingsplanwijziging start BPD binnenkort met het aanbrengen van zand en grond als voorbelasting. Dit is nodig om de grond op tijd klaar te maken voor de toekomstige bebouwing. BPD gaat de komende maanden samen met KOW aan de slag met de uitwerking van de plannen. De gemeente start in het voorjaar van 2022 de procedure voor de bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting kan de bouw van de nieuwe woningen begin 2023 starten.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl/sionparck en www.nieuwbouw-sionparck.nl. Heeft u een vraag over de voorgenomen plannen voor Sion Parck? Neem dan contact op met BPD door een e-mail te sturen aan verkoop.zuidwest@bpd.nl of te bellen naar 015 -268 0808.

Impressie Sion Parck
Scroll naar boven