Start bouw Integraal Kindcentrum Parkrijk

Op woensdag 8 juli 2020 is de start van de nieuwbouw van Montessori Integraal Kindcentrum Parkrijk feestelijk gevierd. In de nieuwbouw wordt een basisschool met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd. Naar verwachting wordt de school in de zomervakantie van 2021 opgeleverd. Samen met de school en de kinderopvang sloeg wethouder Johanna Besteman (Onderwijs) een heipaal ter gelegenheid van de start van de bouw van de nieuwbouw in deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten. Ook hebben kinderen van de school en de kinderopvang een tijdscapsule met wensen voor hun nieuwe school en opvang begraven.

Het gebouw biedt huisvesting aan Librijn Openbaar Onderwijs (Openbare Montessorischool Parkrijk) en kinderopvang De Lange Keizer (dagopvang en buitenschoolse opvang). Het ontwerp van IKC Parkrijk sluit, met groepsruimtes met een beperkte omvang in combinatie met centrale open leerruimten, naadloos aan bij de onderwijsvisie van de school. Naast kinderopvang is er in het gebouw bovendien ruimte voor sport- en wijkfuncties.

Op dit moment is Montessorischool Parkrijk gevestigd in een tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg in deelgebied Sion in RijswijkBuiten. ‘Ik ben blij dat met deze nieuwbouw straks meer kinderen in hun eigen wijk basisonderwijs kunnen volgen. Door het combineren van onderwijs, opvang, sport en wijkfuncties fungeert het Kindcentrum in meerdere opzichten als centrale ontmoetingsplek in de nieuwbouwwijk, aldus wethouder Besteman.

Toekomstbestendig schoolgebouw

IKC Parkrijk wordt gebouwd in deelgebied Parkrijk in RijswijkBuiten. In de nieuwe duurzame woonwijk worden tot 2023 circa 3500 woningen gerealiseerd. Wethouder Keus (RijswijkBuiten): ‘Ik ben trots dat wij hier een duurzaam schoolgebouw gaan realiseren. In lijn met de duurzaamheidsambities van RijswijkBuiten wordt het gebouw voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen, triple gevelbeglazing en deels voorzien van een groen dak. Hiermee voldoet het nieuwe schoolgebouw straks aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)’.

Impressie IKC Parkrijk
Scroll naar boven