Bedrijfskavels H7 Parkrijk

RijswijkBuiten is niet alleen een bijzondere plek om te wonen. Maar ook om te werken. Aan de rand van deelgebied Parkrijk ligt bedrijventerrein RijswijkBuiten.

Bedrijventerrein RijswijkBuiten

Deelgebied Parkrijk biedt, anders dan deelgebied Sion, naast woningen ook ruimte aan bedrijfshuisvesting. Het ‘kleuren’ van een woonwijk met bedrijfsmatige activiteiten levert een verscheidenheid en levendigheid op en past, door het beperkingen van verkeersbewegingen, bij een duurzame wijk. Kijk voor meer informatie over RijswijkBuiten op www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/

Het bedrijventerrein is onderverdeeld in drie fases H7, H8 en H9 en is in totaal circa 6 hectare groot. Eerder werden er in bedrijfsverzamelcomplex De Comphaan reeds 72 bedrijfsunits gerealiseerd. Bedrijventerrein RijswijkBuiten biedt bestaande en nieuwe bedrijven uit de regio uitstekende vestigingsmogelijkheden. Het ligt nabij de Laan van ’t Haantje, aan de rand van deelgebied Parkrijk.

Centraal gelegen

Bedrijventerrein RijswijkBuiten ligt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die in de zuidwestelijke vleugel van de Randstad ligt. Het ligt op nabije afstand van het centrum van Rijswijk en Delft. Maar ook Den Haag en Rotterdam zijn goed en snel bereikbaar via de Prinses Beatrixlaan en de snelwegen A4 en A13. De A12 is gelegen op heel korte afstand van het gebied en zorgt voor de verbinding met Utrecht. Ook het Westland, de grootste Greenport van Nederland, ligt nabij. Vanwege de centrale ligging ligt het bedrijventerrein in het hart van een groot verzorgingsgebied.

openbare verkoop bouwrijpe bedrijfskavels H7-4C – verkocht onder voorbehoud –

Nabij de Poldermeesterstraat / Laan van ’t Haantje biedt gemeente Rijswijk, bouwrijpe bouwkavel H7-4C aan van circa 3.323 m2 groot die is bedoeld voor bedrijfsbebouwing. (verkocht onder voorbehoud)

De gemeente Rijswijk is op zoek naar een koper/eindgebruiker die zoveel mogelijk voldoet aan de volgende criteria:

 1. De eindgebruiker van de bouwkavel dient bekend te zijn cq. uw bedrijf is zelf de eindgebruiker;
 2. Bedrijven uit de regio Haaglanden krijgen prioriteit bij de toewijzing van de bouwkavels om lokale economische groei te bevorderen;
 3. Bedrijven die voor meer werkgelegenheid zorgen hebben de voorkeur boven bedrijven die alleen maar ruimte in beslag nemen;
 4. Indien bedrijven uit de regio Haaglanden dienen te worden verplaatst ten gevolge van gemeentelijke plannen voor bijvoorbeeld woningbouw, kunnen deze bedrijven ook worden geprioriteerd, zelfs als het bedrijven zijn die weinig werkgelegenheid brengen;
 5. Bedrijven gaan bij voorbaat akkoord met het standaard uitgifteproces met bijbehorende standaarddocumenten, voorwaarden en contracten;
 6. Bedrijven gaan bij voorbaat akkoord met het betalen van een niet-restitueerbare reserveringsvergoeding van 4% (op jaarbasis) over de koopsom van de grond;
 7. Bedrijven conformeren zich bij voorbaat aan de minimale grondprijs, zijnde € 375,-/m2 exclusief btw, prijspeil 1 januari 2023 (index 3% op jaarbasis);
 8. Bedrijven committeren zich bij voorbaat aan het toepassing en integreren van duurzaamheidsmaatregelen in hun bouwplan, zoals zonne-energie en WKO-installatie.

Binnen het bestemmingsplan zijn bedrijven toegestaan tot en met een milieucategorie 3.1.  Er geldt een maximaal toegestane bouwhoogte van 12 meter. Het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl . In o.a. het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn de randvoorwaarden voor kavel H7-4C vermeld. U bent vrij om binnen de randvoorwaarden zelf het programma te bepalen, en bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en gebruik van het te ontwikkelen programma.

Bij reservering van de bouwkavel zal door koper en de gemeente Rijswijk een reserveringsovereenkomst worden aangegaan voor de duur van 6 maanden. Binnen die 6 maanden dient de koper een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning te hebben ingediend bij de gemeente Rijswijk. Deze indiening is een voorwaarde voor het aangaan van een koopovereenkomst. De levering van de grond zal uiteindelijk geschieden nadat er door de koper een onherroepelijke omgevingsvergunning op het bouwplan is verkregen.

De verkoopprijs van kavel H7-4C bedraagt minimaal € 1.246.125,– exclusief btw (prijspeil 1-1-2023 met een index van 3% op jaarbasis).

In onderstaande bestanden leest u meer informatie over kavel H7-4C:

De kaveltekening CAD in DWG kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar bedrijvenrwb@rijswijk.nl.

INteresse in Kavel H7-4C?

U kunt tot 1 november 2023 uw interesse in Kavel H7-4C doorgeven.

 • Vul het vragenformulier en de belangstellingsregistratie in en stuur deze samen met de gevraagde bijlagen naar bedrijvenrwb@rijswijk.nl
 • Middels deze inschrijving geeft u onder andere aan wat voor soort bedrijf u bent, welke bedrijfsactiviteiten u uitvoert en welk bouwplan u op deze bouwrijpe bedrijfskavel graag zou willen realiseren.
 • De directie van programmabureau RijswijkBuiten (onderdeel van gemeente Rijswijk) bepaald voor 15 november 2023, welke geïnteresseerde partij het best past binnen de voornoemde criteria en duurzame wijk RijswijkBuiten

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail met uw bedrijfsgegevens naar bedrijvenrwb@rijswijk.nl. Team Bedrijven RijswijkBuiten neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

IMPRESSIE WIJKINDELING RIJSWIJKBUITEN

RijswijkBuiten wordt in meerdere fasen gebouwd. In onderstaande kaart vindt u meer informatie over de diverse ontwikkelingen in de wijk. Zo kunt u zien welke (toekomstige) projecten en voorzieningen er worden gebouwd, of zijn gerealiseerd. Klik op een project om meer informatie te lezen, op de verschillende projectpagina’s leest u meer informatie over de betreffende projecten. Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd.

Scroll naar boven