In het water tussen Hof van Sion en de Middendorpweg is begin december 2023 een passantensteiger aangelegd. Dit is een openbare steiger, waar passanten maar ook buurtbewoners hun boot maximaal drie dagen achter elkaar kunnen aanleggen.

WELKE REGELS GELDEN ER BIJ HET AANLEGGEN

Een boot mag maximaal drie dagen (zonder wezenlijke tijdsonderbreking) achter elkaar aan de steiger liggen.

  • Wanneer een boot aan de steiger ligt, moet een briefje met het telefoonnummer van de eigenaar duidelijk zichtbaar zijn vanaf de steiger.
  • Het is niet toegestaan om te verblijven op de steiger, behalve bij het aanleggen van de boot. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het niet is toegestaan om te vissen vanaf de steiger. Of om vanaf de steiger in het water te springen.
  • Deze regels zijn vastgelegd in het ligplaatsenbeleid van de gemeente Rijswijk. Op www.rijswijkbuiten.nl/varen vindt u een link naar dit beleid.
Impressie passantensteiger

VRAGEN

Heeft u vragen over de passantensteiger? Neem dan contact op met informatiecentrum RijswijkBuiten. Stuur een e-mail naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl of bel telefoonnummer 070 – 326 19 75.

Scroll naar boven