Participatiegroep presenteert plan nieuwe Buitenplaats

RijswijkBuiten kent een rijke geschiedenis. Niet alleen is het gebied in het verleden voornamelijk bekend geweest als ‘kassengebied’. Als we verder teruggaan in de tijd zien we dat het ook een buitenplaats is geweest behorende bij het voormalige klooster.

Binnen de totale ontwikkeling van RijswijkBuiten is voor het voormalig kloosterterrein in Sion een plan gemaakt voor de inrichting van het buitengebied. Voor de ontwikkeling hiervan is een participatieproces doorlopen waarbij volop gebruik is gemaakt van de kennis en ervaring van een groep bewoners. Hun betrokkenheid bij de eigen woonomgeving is groot. Zij wonen en leven in een wijk die nog volop in ontwikkeling is en begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is dat in zo’n nieuwe wijk een plek wordt gecreëerd waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en waar oog is voor de rijke historie van het gebied. Zo’n plek groeit uit tot de ‘ziel van de wijk’ en geeft daarmee de wijk haar identiteit.

Ook voor het Programmabureau RijswijkBuiten en de betrokken gebiedsontwikkelaar Dura Vermeer stond van meet af aan vast dat de bijzondere geschiedenis van Buitenplaats Sion vraagt om meer dan een standaard inrichting van de buitenruimte.

Op maandag 9 juli jl. is door de participatiewerkgroep een plan aan wethouder Marloes Borsboom gepresenteerd waarmee vorm gegeven kan worden aan een nieuw hoofdstuk van deze voormalige Buitenplaats Sion. Een plek voor de bewoners van RijswijkBuiten en nadrukkelijk ook voor bewoners elders uit Rijswijk en omgeving.

De komende periode zal worden gebruikt om te bekijken hoe deze ideeën daadwerkelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. Tevens geeft het Dura Vermeer de gelegenheid om de ontwikkeling op deze locatie verder uit te werken tot een prachtige nieuwe locatie waarbij wonen en De Buitenplaats met elkaar worden gecombineerd.

Scroll naar boven