Montessori IKC Parkrijk in RijswijkBuiten officieel geopend

Foto: Erwin Dijkgraaf

Afgelopen zomervakantie hebben Openbare Montessorischool Parkrijk, de kinderopvang en buitenschoolse opvang Keizerrijk (kinderopvangorganisatie de Lange Keizer) hun intrek genomen in de nieuwbouw van Montessori IKC Parkrijk in RijswijkBuiten. Onder toeziend oog van alle kinderen, ouders, leerkrachten en het schoolbestuur hebben wethouders Johanna Besteman (Onderwijs) en Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten) de school op maandag 4 oktober 2021 officieel geopend. Ze kregen daarbij hulp van één van de Kinderrechtenambassadeurs van de gemeente Rijswijk die tevens naar school gaat in het nieuwe schoolgebouw. 

Opvang en onderwijs onder één dak

Montessori IKC Parkrijk is het tweede Integraal Kindcentrum (IKC) in RijswijkBuiten. In een IKC zijn onderwijs en opvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) onder één dak gehuisvest waardoor dit door middel van doorgaande leer- en ontwikkellijnen naadloos op elkaar aansluit. Voor de kinderen betekent dit een natuurlijke doorstroom van het kinderdagverblijf naar de basisschool en buitenschoolse opvang. ‘En voor Montessorischool Parkrijk en Kinderopvang Keizerrijk betekent dit een intensieve en zeer fijne samenwerking. We zijn zo trots als een pauw op ons nieuwe schoolgebouw. Het is licht, ruim, van alle gemakken voorzien en we beschikken zelfs over een inpandige multifunctionele theaterruimte’, aldus Anneloes van de Graaff (directeur Montessorischool Parkrijk), Tosca van der Knaap en Daya Sebastiana (Kinderopvang Keizerrijk). Naast basisonderwijs en kinderopvang is er in de nieuwbouw bovendien een sportzaal gerealiseerd die ruimte biedt voor allerlei sport- en wijkfuncties. Zo fungeert het Kindcentrum straks in meerdere opzichten als centrale ontmoetingsplek in de nieuwbouwwijk.

In eigen wijk naar school

De bouw van de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten is in volle gang. In dit voormalige glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. ‘De wijk groeit en zo ook het aantal kinderen in de wijk. Met de bouw van Montessori IKC Parkrijk kunnen meer kinderen uit RijswijkBuiten in hun eigen wijk én onder een dak naar de opvang en school. Alles op één plek, dat is wel zo vertrouwd voor de kinderen. Daarbij kunnen ze ook na school samen met hun vriendjes spelen op het schoolplein en in hun eigen straat. En we zijn er nog niet: zo opent begin 2022 een derde school in de wijk, in de tijdelijke school Parkrijk aan de Laan van ’t Haantje/Trilgrasstraat. Dit betreft Freinetonderwijs als dependance van de Wethouder Brederodeschool’, aldus wethouder Besteman.

Voorbereid op de toekomst

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan de meest duurzame wijk van Nederland. ‘Niet alleen in de woningen maar ook in het openbaar gebied en bij de bouw van voorzieningen in RijswijkBuiten is volop aandacht voor duurzaamheid. ‘Zo ook bij Montessori IKC Parkrijk. Het schoolgebouw is voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en triple gevelbeglazing. Daarnaast is het dak bijna volledig gevuld met zonnepanelen. Klaar voor de toekomst dus!’, aldus Jeffrey Keus (wijkwethouder RijswijkBuiten).

Scroll naar boven